ijablonowska - zmiany z 2017-05-30 14:44:30
Powrót do projektu

Powietrzna ścieżka gimnastyczna.

status: Zgłoszony


Powietrzna ścieżka gimnastyczna przeznaczona do prowadzenia zajęć sportowych, pokazów, zabaw gimnastycznych. Pozwala szybko rozwijać umiejętności gimnastyczne. Ryzyko urazów jest zminimalizowane. Bardzo lekka i łatwa do rozłożenia.

Dzielnica

Ursus


Charakter projektu

Lokalny , Ursus


Lokalizacja projektu

Stadion OSiR, ul. Sosnkowskiego 3

Istotne informacje o lokalizacji

Brak


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Powietrzna ścieżka gimnastyczna przeznaczona do dyspozycji OSiR w dzielnicy Ursus. Będzie wykorzystywana przez dzieci i młodzież z klas sportowych szkół dzielnicy Ursus oraz stowarzyszeń sportowych do prowadzenia zajęć sportowych o charakterze gimnastycznym. Do wykorzystywania w trakcie festynów i pokazów sportowych organizowanych przez OSiR. OSiR będzie mógł udostępniać powietrzną ścieżkę w ramach wynajmowania obiektów szkołom i stowarzyszeniom sportowym. Możliwość korzystania codziennie w godzinach 8-20.00 oraz sobota i niedziela wg potrzeb.


Pełny opis projektu

Powietrzna ścieżka gimnastyczna Air Track przeznaczona jest do prowadzenia zajęć sportowych, pokazów, festynów, zabaw gimnastycznych. Pozwala szybko rozwijać umiejętności gimnastyczne. Ryzyko urazów jest zminimalizowane. Niska waga sprawia, że ścieżkę można rozwinąć z łatwością i przenosić w dowolne miejsce. Można regulować ciśnienie powietrza w ścieżce i dobierać jej twardość do preferencji i doświadczenia ćwiczących.

Parametry po rozłożeniu: grubość: 20 cm; szerokość 2 m, długość: 15 m

Przeznaczenie: gimnastyka, akrobatyka, pokazy, sporty szkolne

W komplecie: dodatkowo torba transportowa, pompka Hitachi


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ścieżka gimnastyczna Air Track jest projektem skierowanym do szerokiego grona młodych mieszkańców Ursusa. Produkt jest bardzo atrakcyjny. Pozwala szybko rozwijać umiejętności gimnastyczne i poprawić sprawność fizyczną. Ryzyko urazów jest zminimalizowane. Niska waga produktu umożliwia przenoszenie wg potrzeb. Regulowanie ciśnieniem powietrza dostosowujemy twardość do możliwości i doświadczenia ćwiczących.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Kosztorys:

1. Ścieżka Air Track (grubość: 20 cm; szerokość 2 m, długość: 15 m) - 29500,00 zł

2. Pompka - 1600,00 zł

3. Manometr - 750,00 zł

RAZEM: 31850,00 zł


Całkowity koszt projektu: 31 850,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Bieżąca konserwacja


Całkowity koszt eksploatacji: 500,00 zł

Załączniki