Koordynator w dzielnicy Wola - zmiany z 2017-04-18 15:43:18
Powrót do projektu

z Górki na pazurki na Woli!

status: Zgłoszony


Przywrócenie zaniedbanego i zdegradowanego terenu poniżej Ronda Radosława do użytku dla dzieci i mieszkańców okolicznych osiedli Woli i Śródmieścia oraz tworzenie małej ojczyzny w rejonie Powązek przy Rondzie Radosława na Woli.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.98088800907135
szerokość geograficzna: 52.25772457768406

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Lokalny , Wola


Lokalizacja projektu

Rondo Radosława-Jana Pawła II-Parysowska- Młocińska

Istotne informacje o lokalizacji

Projekt dotyczy działek ewidencyjnych nr 19

, 21, 22, 23

Istotne informacje o lokalizacji

Projekt dotyczy działek ewidencyjnych nr 19

Projekt dotyczy działek ewidencyjnych nr 19 z obrębu 6-03-02 w Warszawie


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Pełna dostępność przez cały rok, bez ogrodzenia. Dojście drogami publicznymi ul. Młocińską, Parysowską, Jana Pawła II, Rondem Radosława. Teren pod nowe oświetlenie, przyjazny dla wszystkich rodziców i dzieci z nowych osiedli z okolicznych ulic Burakowskiej/Piaskowej/Kłopot, pozostałej części Woli i Śródmieścia oraz korzystających z CH Arkadia.


Pełny opis projektu

Teren górki saneczkowej znajduje się na działkach nr 19

, 21, 22, 23

gęsto tzw. „samosiejkami”, co sprzyja odseparowaniu od poziomu jezdni i zjawiskom nielegalnym oraz szkodliwym społecznie. Dzięki prześwietleniu i ewidencji zieleni oraz odpowiedniej przycince drzew zlokalizowanych w zagłębieniu terenu wygospodarowany zostanie przestrzeń na posadowienie ławek, koszy oraz głazów narzutowych. Teren obecnie sprzyja niedostępności i przejmowania terenu przez osoby dokonujące nielegalnych ognisk czy zaśmiecania okolicy odpadami z budów, śmietników. Prawidłowe ukształtowanie zieleni przez usunięcie dziko rosnących od lat m.in. kolonów jesionolistnych wraz z dokonaniem nasadzeń kompensacyjnych drzew i krzewów szlachetnych m.in. Jarzębiny, Brzozy, Forsycji. Przywróci to zdegradowany obecnie teren dla mieszkańców Woli jak i wszystkich odwiedzających okoliczne centrum handlowe sąsiadów z dzielnicy Śródmieście. Połączenie górki saneczkowej z właściwych zagospodarowaniem terenu uszlachetni zniszczoną tkankę tej części miasta. Bardzo dogodny dojazd transportem publicznym dla każdego, gdyż teren znajduje się przy dużym węźle

przesiadkowym przy Rondzie Radosława.

znajduje się w większej cześć w zaniżeniu terenowym. Obecnie okolica służy ludziom opalającym kable i pijatykom, również "mrocznym" spotkaniom gdzie dochodzi do palenia nielegalnych ognisk w okresie wiosenno-letnim. Teren porośnięty w przeważającej większości bardzo

gesto

gęsto tzw. „samosiejkami”, co sprzyja odseparowaniu od poziomu jezdni i zjawiskom nielegalnym oraz szkodliwym społecznie. Dzięki prześwietleniu i ewidencji zieleni oraz odpowiedniej przycince drzew zlokalizowanych w zagłębieniu terenu wygospodarowany zostanie przestrzeń na posadowienie ławek, koszy oraz głazów narzutowych. Teren obecnie sprzyja niedostępności i przejmowania terenu przez osoby dokonujące nielegalnych ognisk czy zaśmiecania okolicy odpadami z budów, śmietników. Prawidłowe ukształtowanie zieleni przez usunięcie dziko rosnących od lat m.in. kolonów jesionolistnych wraz z dokonaniem nasadzeń kompensacyjnych drzew i krzewów szlachetnych m.in. Jarzębiny, Brzozy, Forsycji. Przywróci to zdegradowany obecnie teren dla mieszkańców Woli jak i wszystkich odwiedzających okoliczne centrum handlowe sąsiadów z dzielnicy Śródmieście. Połączenie górki saneczkowej z właściwych zagospodarowaniem terenu uszlachetni zniszczoną tkankę tej części miasta. Bardzo dogodny dojazd transportem publicznym dla każdego, gdyż teren znajduje się przy dużym węźle

przesiadkowym przy Rondzie Radosława.

znajduje się w większej cześć w zaniżeniu terenowym. Obecnie okolica służy ludziom opalającym kable i pijatykom, również "mrocznym" spotkaniom gdzie dochodzi do palenia nielegalnych ognisk w okresie wiosenno-letnim. Teren porośnięty w przeważającej większości bardzo

Pełny opis projektu

Teren górki saneczkowej znajduje się na działkach nr 19

Teren górki saneczkowej znajduje się na działkach nr 19 znajduje się w większej cześć w zaniżeniu terenowym. Obecnie okolica służy ludziom opalającym kable i pijatykom, również "mrocznym" spotkaniom gdzie dochodzi do palenia nielegalnych ognisk w okresie wiosenno-letnim. Teren porośnięty w przeważającej większości bardzo gęsto tzw. „samosiejkami”, co sprzyja odseparowaniu od poziomu jezdni i zjawiskom nielegalnym oraz szkodliwym społecznie. Dzięki prześwietleniu i ewidencji zieleni oraz odpowiedniej przycince drzew zlokalizowanych w zagłębieniu terenu wygospodarowany zostanie przestrzeń na posadowienie ławek, koszy oraz głazów narzutowych. Teren obecnie sprzyja niedostępności i przejmowania terenu przez osoby dokonujące nielegalnych ognisk czy zaśmiecania okolicy odpadami z budów, śmietników. Prawidłowe ukształtowanie zieleni przez usunięcie dziko rosnących od lat m.in. kolonów jesionolistnych wraz z dokonaniem nasadzeń kompensacyjnych drzew i krzewów szlachetnych m.in. Jarzębiny, Brzozy, Forsycji. Przywróci to zdegradowany obecnie teren dla mieszkańców Woli jak i wszystkich odwiedzających okoliczne centrum handlowe sąsiadów z dzielnicy Śródmieście. Połączenie górki saneczkowej z właściwych zagospodarowaniem terenu uszlachetni zniszczoną tkankę tej części miasta. Bardzo dogodny dojazd transportem publicznym dla każdego, gdyż teren znajduje się przy dużym węźle

przesiadkowym przy Rondzie Radosława.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zagospodarowanie zniszczonego i zdegradowanego terenu, przez zaplanowanie górki kilkumetrowej wysokości (2,00 - 3,00 m) usypanej z nawiezionej ziemi. Górka odpowiednio ukształtowana do zjeżdżania na sankach i jabłuszkach oraz utwardzona spychaczem. Jeden stok dłuższy i łagodniejszy, pozostałe bardziej strome. Nie wymaga sztucznego wzmacniania, betonowania etc. Nasadzenia kompensacyjne z udziałem pięknych i szlachetnych drzew i krzewów. Mała architektura w postaci ławek na gabionach oraz ławek betonowych z asystą betonowych koszy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, projektu wycinek i nasadzeń -

5

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, projektu wycinek i nasadzeń -

1. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, projektu wycinek i nasadzeń - 10.000 zł

2. nawiezienie ziemi (koszt zakupu ziemi i koszt transportu) - 5.000 zł

3. prace zieleniowe – 35.000 zł (usunięcie starych, chorych i dzikich samosiejek, nasadzenia kompensacyjne)

4. prace terenowe – 50.000 zł. (m.in. usypanie górki, nawiezienie ziemi, montaż małej architektury)

5. koszt realizacji oświetlenia – 50.000 zł (m.in. 7 latarni, technologia led, wykonanie projektu oświetlenia, jednostkowy koszt postawienia jednego słupa parkowego wraz z okablowaniem ok. 4.500 zł + koszt projektu w zależności od ilości latarni 20.000 zł).

6. Głazy narzutowe – 12.000 zł. (8x sztuk 40 ton x 300 zł, koszt orientacyjny, 250 zł/tona cena hurtowa)

7. Koszty 7 ławek wykonanych z gabionu – 7.000 zł.

8. Metalowe 4 ławki wokół drzewa – 5.000 zł.

9. Koszt 5 koszy betonowych (np. typ Aleksander 120/141, waga 300-400 kg) – 3.000 zł.

10. Nasadzenie drzew zgodnie z zaleceniami autorów - 20.000 zł


Całkowity koszt projektu:
192
Całkowity koszt projektu: Całkowity koszt projektu: 197 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

1. Oświetlenie wg danych ZDM, roczny koszt energii elektrycznej

840 zł. (dla 7 latarń 70 zł x 12 miesięcy).3. Konserwacja małej architektury (malowanie ławek, sprzątanie itp.)

700 zł3. Konserwacja małej architektury (malowanie ławek, sprzątanie itp.)3. Konserwacja małej architektury (malowanie ławek, sprzątanie itp.)

4. odśnieżanie terenu2. Utrzymanie zieleni (koszenie, podlewanie i konserwacja nowych nasadzeń, sprzątanie)

500 zł.3. Konserwacja małej architektury (malowanie ławek, sprzątanie itp.)

4. odśnieżanie terenu2. Utrzymanie zieleni (koszenie, podlewanie i konserwacja nowych nasadzeń, sprzątanie)

Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

1. Oświetlenie wg danych ZDM, roczny koszt energii elektrycznej

1. Oświetlenie wg danych ZDM, roczny koszt energii elektrycznej

2. Utrzymanie zieleni (koszenie, podlewanie i konserwacja nowych nasadzeń, sprzątanie)

3. Konserwacja małej architektury (malowanie ławek, sprzątanie itp.)

4. odśnieżanie terenu


Całkowity koszt eksploatacji:
2 040
Całkowity koszt eksploatacji: Całkowity koszt eksploatacji: 5 000,00 zł

Załączniki

  • Załącznik 1.pdf