Autor projektu - zmiany z 2017-01-23 19:43:23
Powrót do projektu

Modernizacja boisk do siatkówki plażowej i udostępnienie ich bezpłatnie mieszkańcom

status: Zgłoszony


Projekt zakłada modernizację trzech boisk do siatkówki plażowej znajdujących się na terenie AWF poprzez montaż nowych słupów do siatek, zakup nowych siatek oraz uzupełnienie piachu. Projekt ma również umożliwić wykorzystanie boisk do m.in. piłki nożnej plażowej i piłki ręcznej plażowej poprzez zakup odpowiedniego wyposażenia.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9556216001510629556216001511
szerokość geograficzna: 52.2886244693281842886244693282

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

Marymoncka 34

Istotne informacje o lokalizacji

Boiska znajdują się na terenie AWF.


Klasyfikacja projektu

  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • studenci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Boiska będą otwarte i udostępnione dla wszystkich zainteresowanych od poniedziałku do piątku soboty w godzinach 98:00 - 1622:00 (w wymiarze 35 godzin w tygodniu ) według ustalonego harmonogramu po wcześniejszej rezerwacji.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada modernizację 3 boisk do siatkówki plażowej poprzez montaż nowych słupów do siatek, zakup nowych siatek oraz uzupełnienie piasku o frakcji od 1 do 3 mm, by podłoże było równe i jednorodne, wolne od wszelkich zanieczyszczeń, a warstwa drobnoziarnistego piasku miała co najmniej 40 cm.

Projekt przewiduje również zakup nowych linii do wyznaczania powierzchni boisk, bramek piłki nożnej plażowej oraz do piłki ręcznej plażowej. By zabezpieczyć piłki przed wypadaniem w krzaki i trybuny, planowany jest zakup i montaż piłkochwytów po obu stronach boisk.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Są to jedne z nielicznych, jeśli nie jedyne boiska do uprawiania sportów plażowych w dzielnicy Bielany, które wymagają rewitalizacji. Udostępnienie ich mieszkańcom wpłynie pozytywnie na ich aktywność fizyczną oraz umożliwi dostęp do nowych form spędzania wolnego czasu.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zakup nowych słupów - 5 000 zł

Zakup nowych siatek - 4 000 zł

Zakup linii wyznaczających boiska - 3 000 zł

Zakup bramek do piłki nożnej plażowej - 9 000 zł

Zakup bramek do piłki ręcznej plażowej - 4 000 zł

Uzupełnienie powierzchni piaszczystej - 2 000 zł

Zakup i montaż piłkochwytów - 10 000 zł


Całkowity koszt projektu: 37 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki