Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w Dzielnicy Targówek - zmiany z 2017-02-07 10:18:07
Powrót do projektu

Bezpieczne parkowanie na ul. Chodeckiej

status: Trwa ocenaZgłoszony


Koniec z parkowaniem na osiedlowych chodnikach i trawnikach - budowa miejsc postojowych równolegle do osi jezdni z uwzględnieniem chodników równoległych w celu dojść do zatok postojowych na odcinku ul. Chodeckiej od ul. Kondratowicza do ul. Krasnobrodzkiej, kosztem zniszczonej drogowej opaski zewnętrznej oraz częściowo pasa zieleni przyległego do ul. Chodeckiej.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0427236557006830427236557007
szerokość geograficzna: 52.299642196152232996421961522

Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Lokalny , Targówek


Lokalizacja projektu

Chodecka 10,12,14,16,18, Krasnobrodzka 2

Istotne informacje o lokalizacji

Odcinek ul. Chodeckiej od Kondratowicza do Skrzyżowania z ulicami Chodecką-Krasnobrodzką-Turmoncką (str. wschodnia)


Klasyfikacja projektu

 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

 • dorośli
 • osoby z niepełnosprawnością
 • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zatoki postojowe ogólnodostępne, bezpłatne, w celu ograniczenia kosztów inwestycji oraz zajęcia pasa zieleni, miejsca postojowe powinny być przeznaczone tylko dla pojazdów osobowych. Zatoki powinny posiadać wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.


Pełny opis projektu

Realizacja projektu obejmuje budowę zatok postojowych równolegle do osi jezdni (ul. Chodeckiej) wykorzystując boczne pasy zieleni, przyległej do krawędzi jezdni, pas zieleni od krawędzi jezdni (pasa ruchu) wynosi od 5,5-5,8m, odległość pnia drzew do najbliższej linii krawężnika zaproponowanego chodnika w projekcie wynosi 1,6-1,8m. W przypadku zawężenia pasa ruchu przy realizacji zatok postojowych do 3,5m, odległość pnia drzew może wynieść ponad 3m. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z przedmiotowych miejsc postojowych wskazane jest wykonanie wąskich chodników równolegle do zagospodarowanych miejsc postojowych z łącznikami do chodnika głównego, który biegnie za pasem zieleni i szpalerem drzew.

Realizacja projektu NIE WYMAGA wycinki istniejącego drzewostanu, odległość drzew od krawędzi jezdni jest wystarczająca w 100% na realizację zaproponowanych prac. W celu pozostawienia większej powierzchni biologicznie czynnej można zastosować zmiany w organizacji ruchu i zawężyć pas ruchu do 3,5m na długości proponowanych zatok postojowych co spowoduje uspokojenie ruchu i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu na ul. Chodeckiej.(PODOBNY ZAKRES PRAC MIAŁ MIEJSCE NA UL. WYSZOGRODZKIEJ, CO PRZEDSTAWIŁEM W DALSZEJ CZĘŚCI PROJEKTU NA ZDJĘCIACH W ZESTAWIENIU Z UL. CHODECKĄ)


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wykonanie zatok postojowych w dużym stopniu poprawi bezpieczeństwo osób wsiadających czy wysiadających z zaparkowanych pojazdów, gdyż stan istniejący stwarza zagrożenie dla osób wsiadających lub wysiadających z pojazdów. Wykonanie zatok postojowych poprawi również przepustowość ul. Chodeckiej, gdyż niektóre nieprawidłowo zaparkowane pojazdy uniemożliwiają wyminięcie się dwóch autobusów co powoduje utrudnienia w ruchu. Zatoki postojowe zaspokoją również potrzeby pobliskich mieszkańców w godzinach popołudniowych czy wieczornych, a w ciągu dnia osób korzystających z lokali usługowo-handlowych oraz budynków użyteczności publicznej: szkoły, przedszkola itp.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wykonanie projektu 10 000zł

Wykonanie robót określonych w projekcie 390 000zł (w zależności od ilości miejsc postojowych i rozwiązań zaproponowanych przez projektanta)


Całkowity koszt projektu: 400 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

 • zdj 1.pdf
 • zdj 2.pdf
 • zdj 3.pdf
 • zdj 4.pdf
 • zdj 5.pdf
 • zdj 6.pdf
 • plan mapa.pdf