slacek - zmiany z 2017-01-23 14:32:23
Powrót do projektu

Słoń Bielański przy Stawach Brusmana zjezdniaBrustmana - zjeżdżalnia

status: Zgłoszony


Odtworzenie popularnego symbolu Bielan "słonia bielańskiego".

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.934292674064636
szerokość geograficzna: 52.28270455576281

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Szekspira - Dantego

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • studenci
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt ponadczasowy ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Dzielnicy.


Pełny opis projektu

Wygląd słonia ma być maksymalnie zbliżony do pierwowzoru z XX wieku.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Odtworzenie popularnego symbolu Bielan - nawiązanie do tradycji, a jednocześnie zaspokojenie wyższych potrzeb duchowych mieszkańców.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Wykonanie opracowania projektowo-artystycznego - 10 000 zł

2. Przygotowanie terenu pod realizację projektu - 3 000 zł

3. Wykonanie i montaż figury słonia wraz z tablicą - 20 000 zł


Całkowity koszt projektu:
0
Całkowity koszt projektu: Całkowity koszt projektu: 33 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK

NIE


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Oświetlenie, monitoring, konserwacja.


Całkowity koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

Załączniki