slacek - zmiany z 2017-05-03 23:34:03
Powrót do projektu

Słoń Bielański przy Stawach Brustmana - zjeżdżalnia

status: Zgłoszony


Odtworzenie popularnego symbolu Bielan "słonia bielańskiego".

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9342926740646
szerokość geograficzna: 52.2827045557628

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

ul. Szekspira - Dantego

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt ponadczasowy ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Dzielnicy.


Pełny opis projektu

Wygląd słonia ma być maksymalnie zbliżony do pierwowzoru z XX wieku.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Odtworzenie popularnego symbolu Bielan - nawiązanie do tradycji, a jednocześnie zaspokojenie wyższych potrzeb duchowych mieszkańców.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Wykonanie opracowania projektowo-artystycznego - 10 6 000,00

2. Przygotowanie terenu pod realizację projektu - 3 000 Wykonanie i montaż urządzenia zabawowego "słoń" - 98 200,00

3. Wykonanie i montaż figury słonia wraz z tablicą - 20 000 pola piaskowego wraz z ustawieniem obrzeża, ułożeniem geowłókniny, korytowaniem, wywozem i utylizacją urobku - 18 800,00 zł

4. Certyfikacja urządzenia zabawowego - 2 000,00 zł

5. Vat 23% - 28 750,00


Całkowity koszt projektu: 125 000153 750,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Oświetlenie, monitoring, konserwacja.


Całkowity koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

Załączniki

  • Słoń Bielański - lokalizacja, ulotka.pdf