Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w Dzielnicy Wawer - zmiany z 2017-05-08 13:53:08
Powrót do projektu

Zbiornik chłonny na wody deszczowe

status: Zgłoszony


Odprowadzanie wody deszczowej z ul. Technicznej na terenie os. Miedzeszyn i os. Falenica oraz z ul. Zagórzańskiej i Złotej Jesieni na terenie os. Aleksandrów do najniższego punktu przy ul. Napoleona Bonaparte pomiędzy ulicami ul. Techniczną i ul. Przełęczy.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.239533424377442395334243774
szerokość geograficzna: 52.178300356119231783003561192

Dzielnica

Wawer


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

ul. Napoleona Bonaparte - obszar graniczący z os. Miedzeszyn i os. Falenica

Istotne informacje o lokalizacji

w załączeniu ksero mapy terenu lokalizacji zbiornika


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • zalewanie .....

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Poprawa bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców korzystających z dojścia ul. Napoleona Bonaparte do ul. Technicznej do przystanku autobusowego. Szczególnie duże trudności występują po opadach deszczu. Ulica nie posiada chodnika.


Pełny opis projektu

Wybudowanie zbiornika chłonnego na wody deszczowe połączonego rurami żelbetonowymi o średnicy ⌀ 300 ze studnią z kręgów betonowych o średnicy ⌀1000 z pokrywą betonową z kratką ściekową na wody deszczowe spływające z ul. Technicznej, ul. Złotej Jesieni, ul. Zagórzańskiej. Zapobiegnie to niszczeniu chodnika przy ul. Technicznej oraz zalewaniu wodą deszczową ul. Napoleona Bonaparte czy zalewaniem piwnic w budynkach mieszkalnych na części ulicy niżej położonych.

Do decyzji projektanta: rozważyć zastąpienie rur żelbetonowych rurami typu drenokolektor z wyłączeniem wjazdu do bramy na posesję.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Poprawa bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców korzystających z dojścia ul. Napoleona Bonaparte od ul. Przełęczy do ul. Technicznej do przystanku autobusowego. Ulica nie posiada chodnika. Szczególnie duże trudności występują po opadach deszczu.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Proponuje się-zastosować ściek przykrawężnikowy w ciągu ulicy Zagórzańskiej

od ul. Telimeny do planowanej kratki wpustowej w okolicy zjazdu na ulicę Napoleona Bonapartego.

- zastosować rowy / zbiorniki odparowujące (2 szt) w lokalizacjach:

a) ul. Napoleona Bonaparte - rejon zjazdu z ul. Zagórzańskiej,

b) ul. Napoleona Bonaparte - rejon posesji nr 15-17,

Typ ogrodzenia zbiorników / rowów zostanie ustalony w trakcie realizacji inwestycji, wstępnie przyjmuje się zastosowanie wygrodzenia słupkami typu U z łańcuchami.


Całkowity koszt projektu: 35 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Ośnieżanie - czyszczenie zbiornika. Ewentualny remont.

Koszt czyszczenia zbiornika oraz studzienki ściekowej - 1000 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 01 000,00 zł

Załączniki