Koordynator w dzielnicy Białołęka - zmiany z 2017-02-01 10:00:01
Powrót do projektu

BEZPIECZNA DROGA DO DOMU – BUDOWA CHODNIKA – UL. WALIGÓRY

status: Zgłoszony


Projekt zakłada wybudowanie chodnika przy ulicy Waligóry, przy której w chwili obecnej nie ma ani chodnika, ani pobocza, a jest to jedyna droga dla dzieci do szkoły.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9986925125122079986925125122
szerokość geograficzna: 52.3335566623571753335566623572

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

ul. Waligóry

Istotne informacje o lokalizacji

ul. Waligóry, od ulicy Strunowej (przedłużenie ulicy Operowej) w kierunku Morwowej (do ulicy Waligóry 25)

Lokalizacja projektu wykorzystuje działkę należącą wyłącznie do Miasta St. Warszawy - ul. Waligóry, obręb 4-05-16, działka nr ewidencyjna nr 3 na odcinku pomiędzy ulicą Majorki, a ulicą Morwową.


Klasyfikacja projektu

 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
 • bezpieczeństwo

Potencjalni odbiorcy projektu

 • dzieci
 • rodziny z dziećmi
 • wszyscy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ogólnodostępny chodnik z kostki betonowej, korzystanie nieograniczone 24/h – najczęściej podczas drogi do szkoły, do pracy i w drodze powrotnej.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada budowę chodnika o długości 360 metrów i szerokości 1,5 metra wzdłuż ulicy Waligóry na odcinku od skrzyżowania ulicy Waligóry ze Strunową (przedłużenie ulicy Operowej) w kierunku ulicy Morwowej, po zachodniej stronie ul. Waligóry od strony pól, do miejsca ulicy Waligóry numer 25.Obecnie na tym odcinku drogi usytuowanej wzdłuż zabudowań domów jednorodzinnych nie ma ani pobocza, ani chodnika, mimo, że jest to jedyne możliwe dojście dzieci do Szkoły Podstawowej nr 110 i mieszkańców do autobusu nr 152, (pętla ul. Ciupagi). Dlatego projekt zakłada, że budowa chodnika zaspokoi pilne potrzeby mieszkańców tej okolicy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dorosłym wracającym z pracy i dzieci wracającym ze szkoły, która znajduje się w odległości około 1000 metrów. Codziennie dzieci idące do lub ze szkoły pokonują ten niebezpieczny odcinek tuż przy pędzących samochodach. Odcinek ten znajduje się również w ciągu komunikacyjnym od pętli autobusu nr 152, przy ulicy Ciupagi. Ulica jest nieoświetlona, więc przy braku jakiegokolwiek pobocza, czy chodnika jest to odcinek bardzo niebezpieczny.Ze względu na własność gruntów Miasta St. Warszawy początek chodnika przewiduje się od skrzyżowania ulicy Waligóry ze Strunową (przedłużenie Operowej), dalej będzie biegł wzdłuż ulicy Waligóry, w kierunku ulicy Morwowej, gdzie również znajdują się domy jednorodzinne. Mieszkańcy tej okolicy począwszy od ulicy Majorki do Morwowej nie mogą swobodnie wyjść na spacer z dziećmi, z wózkiem, wyjść na rolki, czy z psem. A odcinek drogi od ulicy Ziołowej do Gitarowej jest szczególnie niebezpieczny z uwagi na zakręt i górkę. Samochody przejeżdżające tą drogę jadą szybko bez względu na warunki i wyjeżdżając z zakrętu łatwo mogą wpaść na przechodnia.Nawierzchnia chodnika na całej długości będzie wykonana z płyty chodnikowej betonowej kwadratowej o wymiarach 50 x 50 x 6 cm.Ze względu na brak kanalizacji ogólnospławnej należy również zapewnić powierzchniowe odwodnienie poprzez metrowe pobocze pomiędzy jezdnią i chodnikiem.
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Realizacja projektu w znaczącym stopniu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa osób poruszających się na obszarze inwestycji. Zmniejszy ryzyko wypadku drogowego poprzez umożliwienie poruszania się pieszym po chodniku, a nie skrajem ulicy minimalizując ryzyko potrącenia pieszego. Podstawowym i głównym uzasadnieniem dla budowy chodnika jest bezpieczeństwo pieszych i zmotoryzowanych. Jezdnia wzdłuż w/w ulic jest dość wąska natomiast ruch samochodowy nieustannie się zwiększa. Z tych ulic korzystają zmotoryzowani mieszkańcy intensywnie rozbudowujących się okolicznych domów i osiedli.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Składowe:

Długość chodnika 360 mb x szerokość chodnika 1,5 m = 540 m2

Opinia komunikacyjna i projekt organizacji ruchu = 7 000,00 zł

Koszt projektu gospodarki zielenią wraz ze wskazaniem drzew do wycięcia = 1000 złPrace przygotowawcze, w tym usunięcie drzew (szczegółowa rozpiska w załączeniu), około 9 sztuk o obwodzie do 100 cm (w tym 3 dęby, jedna dzika gruszka, dwa klony), 9 sztuk o obwodzie 101-200 cm (w tym 6 dębów, jedna dzika gruszka), 4 sztuki o obwodzie powyżej 200 cm oraz 130 mkw krzewów. W to miejsce planuje się nasadzenie zastępcze 25 sztuk nowych drzew x 1000,00 zł za 1 sztukę = 25 000,00 zł.Drzewa są zlokalizowane tuż przy drodze, więc być może udałoby się wybudować chodnik zgodnie z projektem oddalony od drogi o 1 metr zachowując te drzewa i krzewy (mapka poglądowa w załączeniu). Najkorzystniej ze względu na ochronę środowiska byłoby zaplanowanie chodnika po stronie wschodniej drogi, po tej stronie nie ma żadnych drzew, a i byłoby to naturalne przedłużenie drogi od strony Ziołowej w kierunku Morwowej. Ostateczną decyzję co do lokalizacji chodnika wzdłuż ul. Waligóry (czy strona zachodnia, czy wschodnia) zostawiam urzędnikom Gminy po wizji lokalnej i zbadaniu obu stron ulicy pod względem technicznych parametrów i uwarukowań co do własności gruntów.Koszt budowy 1mb chodnika to średnio 225,00 zł = 360 mb x 225,00 zł = 81 000 zł

W tym zawarte są następujące pozycje:

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm,

- zakup i ułożenie nawierzchni płyty chodnikowej betonowej kwadratowej o wymiarach 50 x 50 x 6 cm na podsypce betonowo-piaskowej o grubości 20cm,

- zakup i ułożenie obrzeży betonowych grubość 6cm na podsypce cementowo-piaskowej w stosunku 1:4


Całkowity koszt projektu: 114 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

- zimowe oczyszczanie chodnika ( zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika, ręczne i mechaniczne zamiatanie chodnika po okresie zimowym, zabezpieczenie przed śliskością poprzez posypywanie piaskiem) 10 razy w sezonie zimowym - 1200,00zł

- letnie oczyszczanie chodnika ( oczyszczanie z nakładów ziemi i przerostów chwastów, ręczne i mechaniczne zamiatanie chodnika) 15 razy w sezonie letnim -1800,00zł

- interwencyjne sprzątanie chodnika 5 razy na rok -200,00zł

- bieżące remonty - 1000,00 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 4 200,00 zł

Załączniki

 • Mapka_z chodnikiem.pdf
 • drzewa do wycinki.pdf
 • Droga w kierunku Morwowej.jpg
 • Wschodnia część drogi.jpg
 • Zachodnia część drogi w kierunku Strunowej.jpg
 • Zachodnia część drogi.jpg