Koordynator w dzielnicy Białołęka - zmiany z 2017-06-01 12:02:01
Powrót do projektu

Komfortowa droga do przedszkola - modernizacja drogi - ul. Cieślewskich

status: Zgłoszony


Projekt zakłada polepszenie stanu technicznego drogi, a co za tym idzie zabezpieczenie komunikacji dla ruchu pieszego i samochodowego poprzez zmianę nawierzchni na drodze odchodzącej od ul. Cieślewskich 27A do Rodzinnego Przedszkola i Żłobka „Konradek” mieszczącego się przy ulicy Cieślewskich 27N.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0248279571533
szerokość geograficzna: 52.3288329406204

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

ul Ul. Cieślewskich.

Istotne informacje o lokalizacji

Odcinek do realizacji: od ul. Cieślewskich – do wyremontowanego w 2017 r. odcinka drogi przez Dzielnicę Białołęka. Lokalizacja projektu wykorzystuje działki należące wyłącznie do Miasta St. Warszawy - ul. Cieślewskich, obręb 4-16-46, działka nr ewid 7/9 i 7/15


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • rodziny z dziećmi
  • wszyscy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Droga jest publiczna, dostępna dla wszystkich pojazdów i mieszkańców dojeżdżających do budynków zlokalizowanych przy ul. Cieślewskich dla 24h/dobę.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada częściowe sfrezowanie istniejącej nawierzchni na drodze dojazdowej do Przedszkola „Konradek” i położenie przynajmniej dwóch warstw nakładek z masy mineralno-bitumicznej ze względu zarówno na ruch samochodów osobowych jak i tirów, samochodów ciężarowych i dostawczych do istniejących hurtowni i zakładów usługowych. Szerokość drogi 11 metrów umożliwia położenie tych warstw na dodatkowym podłożu (podniesienie terenu) i zabezpieczenie odpływu na poboczach do istniejących posesji.Od ponad 10 lat przedszkole Przedszkole „Konradek” edukuje i sprawuje opiekę nad dziećmi. Sprawmy wspólnie by w kolejnych latach droga do tego miejsca była wygodna.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Nawierzchnia na tym odcinku jest drogą bitą (utwardzana destruktem w latach ubiegłych), nierówna, jej użytkownikami są przede wszystkim rodzice dziećmi od 1 roku do 6 lat, dla których prosta droga jest warunkiem bezpiecznego dotarcia do przedszkola. Obecna nawierzchnia, która nie posiada asfaltu jest nierówna, tworzą się koleiny, dziury, których w żaden sposób nie można wyrównać, a w porze deszczowej tworzą się kałuże i pojawia się błoto, które w znaczy sposób pogarsza warunki dotarcia do placówki.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Składowe:

Długość drogi: 300 mb

Szerokość całej drogi: 11 m

Szerokość pasa drogi dla ruchu samochodowego: 5,5 m

300 mb x 5,5 m = 1 650,00 m2Wzmocnić konstrukcję o 5 cm podbudowy asfaltobetonowej zgodnie z ponizszym:

• podbudowa asfaltobetonowa gr. 5 cm

• Warstwa wiążąca gr 5 cm

• Warstwa ścieralna gr 5 cm1. Warstwa ścieralna 5 cm x 9 zł/mb x 5,5 szerokość = 247, 50 zł / mb

2. Warstwa wiążąca 5 cm x 9 zł/mb x 5,5 szerokość = 247, 50 zł / mb

3. Budowa krawężnika na odcinku 150 mb od ulicy Cieślewskich 25A w kierunku hurtowni (z uwagi na ruch ciężki): 300 mb x 80 zł/mb = 24 000,00 złDodatkowo trzeba zrealizować odwodnienie zgodnie z projektem, koszt 2500 złCałkowity koszt 247,5 x 2 x 300 mb = 148 500,00 zł + 24 000,00 zł + 2500 zł = 175 000 złW celu wykonania normatywnych łuków przy wjeździe w uliczkę przy Cieślewskich 25A, konieczne będzie uzyskanie służebności drogi kawałka, lub zgoda dysponenta terenu. O ile nie uda się pozyskać trójkąta widoczności na włączeniu w ul. Cieślewskich projekt proponuję zrealizować poza linią rozgraniczającą ul.

Cieślewskich.


Całkowity koszt projektu: 175 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

koszt ewentualnych remontów 2000 zł

koszt odśnieżania 1000 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 3 000,00 zł

Załączniki

  • IMG_1965.jpg
  • Mapy_Cieślewskich.doc