Autor projektu - zmiany z 2017-01-23 19:33:23
Powrót do projektu

Sękocińska - remont zieleni.

status: Zgłoszony


Projekt zakłada odnowienie zieleni na ul. Sękocińskiej. Nowe nasadzenia drzew, krzewów, roślin zadarniających, cebul.

Zlikwidowanie koszy betonowych otwartych, na kosze z tzw. kopułą, które utrudnią ptakom wybieranie śmieci.

Postawienie karmnika dla ptaków.


Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.97865641117096978656411171
szerokość geograficzna: 52.2204851690487362204851690487

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny , Ochota


Lokalizacja projektu

Teren pasu zieleni przyległy do ulicy po obu jej stronach. Projekt obejmuje całą długość ulicy Sękocińskiej.

Istotne informacje o lokalizacji

Lokalizacja obejmuje całą długość ulicy Sękocińskiej, od skrzyżowania Kaliska - Sękocińska do skrzyżowania Sękocińska - Szczęśliwicką.


Klasyfikacja projektu

  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • wszyscy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z projektu będą korzystać wszyscy przechodzący, przejeżdżający ul. Sękocińską.


Pełny opis projektu

1. Wykonanie pielęgnacji obecnego drzewostanu. Usunięcie martwych konarów, gałęzi.2. Nowe nasadzenia drzew w miejscach gdzie istnieją braki w drzewostanie.3. Posadzenie krzewów ozdobnych, z zachowaniem istniejącego żywopłotu. Żywopłot powinien być wkomponowany w nowe nasadzenia.4. Posadzenie cebul roślin wiosennych oraz roślin zadarniających.5. Zamontowanie karmnika dla ptaków - mieszkańcy chętnie dokarmiają ptaki, dobrze by było to miejsce wyznaczone.Gatunki roślin zostaną wybrane przez specjalistów w porozumieniu z mieszkańcami.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ulica Sękocińska od wielu lat pozostaje zaniedbana pod względem zieleni. Stan trawnika jest bardzo zły. Zieleń przyuliczna składa się głównie z chwastów. Ulica wygląda na mocno zaniedbaną. Realizacja projektu będzie miała wpływ na walkę ze smogiem. Wiosenne kwiaty, krzewy, drzewa poprawią wygląd ulicy, będą miały wpływ na zmniejszenie zanieczyszczeń w okolicy i ich wdychanie przez mieszkańców. Krzewy ograniczają hałas i zatrzymują zanieczyszczenia. Wymiana koszy betonowych na kosze zabezpieczone kopułą, lub z małym otworem wlotowym zabezpieczą znacznie okolicę przed roznoszeniem śmieci przez ptaki. Karmnik pozwoli mieszkańcom na dokarmianie ptaków.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Krzewy około - 20 000 zł.

Drzewa np: Głóg różowy, Klon czerwony ok. - 10 000 zł.

Kosz z małym otworem wlotowym 2 szt - 3 000 zł.

Projekt zieleni ok. - 5 000 zł.

Koszt pielęgnacji starodrzewu - ok. 2 000 zł.

Karmnik dla ptaków szt. 1 - 300 zł
Całkowity koszt projektu: 40 300,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Nawadnianie zieleni przez pierwsze dwa lata po posadzeniu. Zakładam podlewanie 3 razy w tygodniu od czerwca do sierpnia i zużycie 1 metra sześciennego wody na jedno podlewanie.

W ciągu dwu lat orientacyjny koszt może wynieść 2 000 zł. kosztów podlewania. /Woda + koszt usługi/


Całkowity koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

Załączniki

  • Sękocińska strona parzysta.jpg
  • Sękocińska strona parzysta.jpg
  • Sękocińska.jpg
  • BP berberys.PNG
  • BP Jaśminowiec wonny 1.PNG
  • BP Dereń jadalny.PNG