Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Autor projektu - zmiany z 2017-01-23 18:27:23
Powrót do projektu

Bezpieczna Białołęka - Otwarty Kurs Pierwszej Pomocy

status: Zgłoszony


Projekt zakłada przeprowadzenie przyspieszonego kursu pierwszej pomocy przedmedycznej w formie warsztatów.

To ważne, aby każdy z nas znał podstawy ratowania życia i abyśmy na Białołęce byli bezpieczni.

Projekt opiera się na współpracy ze specjalistami w tej dziedzinie, tak aby wiedza i umiejętności podczas warsztatów były przekazane rzetelnie i fachowo.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.000505685806274
szerokość geograficzna: 52.34052763278421

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Ambaras 12

Istotne informacje o lokalizacji

Budynek przy ulicy Ambaras 12 to ważne miejsce dla mieszkańców Białołęki Dworskiej. Niegdyś mieściła się tam biblioteka publiczna. Teraz budynkiem opiekują się harcerze z 351 WDH Ashanti przy współpracy ze stowarzyszeniem Białołęka Dworska. Teren oferuje dużą przestrzeń zarówno w środku i na zewnątrz. Aktualnie jest remontowany, tak aby był przystosowany do celów prowadzenia kursów, warsztatów, zajęć dla dzieci.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • studenci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Na warsztaty będzie się mógł zapisać każdy poprzez formularz zgłoszeniowy, przez internet.

W ramach warsztatów zorganizowane będą trzy grupy kursowe, do których należy się zapisać, a następnie przyjść w wyznaczonym terminie, na ustaloną wcześniej godzinę w celu odbycia szkolenia w ramach danej grupy.

Zakładamy nawiązanie współpracy z pobliskimi szkołami w celu edukacji jak największej liczby dzieci.

Projekt przeznaczony jest dla osób powyżej 12 roku życia.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie przyśpieszonego kursu pierwszej pomocy przedmedycznej w formie ośmiogodzinnych warsztatów przeprowadzanych weekendowo.

Projekt opiera się na współpracy ze specjalistami w tej dziedzinie, tak aby wiedza i umiejętności podczas warsztatów były przekazane rzetelnie i fachowo oraz aby spełniała one najnowsze wytyczne lekarskie.

W ramach warsztatów chcemy skupić się na umiejętnościach praktycznych, ćwiczeniach przygotowujących nas do trudnych sytuacji, które mogą spotkać każdego i którym trzeba będzie zaradzić, by pomóc drugiemu człowiekowi.

Projekt ma na celu uświadomienie ludzi jak ważne jest znanie i prawidłowe wykorzystywanie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Chcemy, aby projekt nie tylko pełnił funkcje edukacyjne, ale również propagował istotę takich działań i zachęcał do poszerzania oraz uaktualniania wiedzy przedmedycznej wśród mieszkańców Białołęki, dlatego w ramach projektu planujemy również akcję informacyjną. Akcja ta ma polegać na druku i rozniesieniu ulotek, przygotowaniu materiałów prasowych i zamieszczeniu ich w lokalnych gazetach.Działania w ramach projektu:

- zaproszenie specjalistów, instruktorów z zakresu pierwszej pomocy

- organizacja 3 zajęć po 8 godzin, każdy dla około 30 osób

- przygotowanie przestrzeni kursowej w Domu Harcerskim

- przeprowadzenie przez harcerzy minimum 3 dwugodzinnych spotkań o tematyce pierwszej pomocy dla dzieci z pobliskich szkół

- zakup wyposażenia kursowego takiego jak: fantom typu "Mała Ania", innych materiałów medycznych, whiteboard do przeprowadzenia wykładów

- przygotowanie, druk i koloportaż materiałów promujących akcję

- przeprowadzenie rejestracji internetowej


Uzasadnienie dla realizacji projektu

To ważne, aby każdy z nas znał podstawy ratowania życia i abyśmy na Białołęce byli bezpieczni.

Sytuacje zagrożenia życia mogą spotkać każdego z nas, dlatego nauka w jaki sposób udzielić pierwszej pomocy powinna być szeroko rozpowszechniona. Trzeba również pamiętać, że udzielenie pomocy to nie tylko nasz obowiązek moralny, ale i prawny.

Wiedza przedmedyczna jest wśród mieszkańców bardzo ograniczona i często przedawniona, dlatego istotna jest również część projektu propagująca poszerzanie tej wiedzy i bieżące uaktualnianie.Zakupiony sprzęt i materiały będą mogły posłużyć do realizacji kolejnych edycji tego typu projektu oraz zostać wykorzystane w bieżącej edukacji medycznej prowadzonej przez 351 WDH Ashanti.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

* przeprowadzenie czterech ośmiogodzinnych warsztatów przez specjalistów dla łącznie około 100 osób - 9000zł

* zakup fantomu typu "Mała Ania" - 1300zł

* zakup akcesoriów medycznych na potrzeby zajęć prowadzonych przez harcerzy - 400zł

* zakup whiteboard do przeprowadzenia wykładów - 300zł

* druk materiałów promujących akcję i ideę pierwszej pomocy - 300zł

* koszt obsługi wydarzenia na terenie Domu Harcerskiego - 100zł za spotkanie kursowe


Całkowity koszt projektu: 11 600,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki