Koordynator w dzielnicy Ochota - zmiany z 2017-04-12 13:05:12
Powrót do projektu

Sękocińska - więcej miejsc parkingowych

status: Zgłoszony


Projekt zakłada zwiększenie miejsc parkingowych poprzez zalegalizowanie parkowania skośnego na odcinku ul. Sękocińskiej przy skrzyżowaniu z ul. Kaliską do skrzyżowania Sękocińskiej z ul.Białobrzeską po stronie ulicy Sękocińskiej z numerami budynków nieparzystymi.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.979652403912
szerokość geograficzna: 52.2203185906566

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny , Ochota


Lokalizacja projektu

ul. Sękocińska od ul. Kaliskiej do ul. Białobrzeskiej.

Istotne informacje o lokalizacji

Lokalizacja dotyczy ul. Sękocińskiej między ul. Kaliską, a Białobrzeską, po stronie z numerami budynków nieparzystymi.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • osoby z niepełnosprawnością
  • Wszyscy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

całodobowo


Pełny opis projektu

Ulica Sękocińska jest miejscem parkowania dla mieszkańców okolicznych budynków. Ścisła zabudowa i mała ilość miejsc parkingowych nie zaspakaja potrzeb.

Projekt umożliwi zalegalizowanie obecnego parkowania. Znaki nakazują mieszkańcom parkowanie równoległe. . Obecnie mieszkańcy parkują skośnie ,,nielegalnie". Realizacja projektu zalegalizuje parkowanie skośne.Projekt obejmuje:

1. Poszerzenie istniejących miejsc parkingowych o ok. 70 cm. tak by ich utworzenie pozwoliło na parkowanie samochodów pod kątem, co pozwoli na zaparkowanie kilkunastu samochodów więcej. Powstaną 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.Projekt obejmuje ulicę z numerami nieparzystymi.Obecnie parkowanie samochodów równoległe tworzy na dł. 130 m - 21 miejsc parkingowych. Przy założeniu, że jedno miejsce parkingowe zajmuje długość 6 m.

Parkowanie samochodu pod kątem/ukosem na dł. -130 m - daje 33 miejsca parkingowe przy wymiarach 354 cm, plus dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych przy wymiarach 510 cm.

2. Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych powinny się znajdować przy istniejących już łącznikach pomiędzy pasem drogi a traktem pieszym /chodnikiem/.3. Jest zgoda WOŚ na wykonanie projektu.

4. Poszerzenie zatok parkingowych wyniesie 1,2 m.

5. Ilość uzyskanych miejsc parkingowych zależna będzie od sposobu ustalenia miejsc parkingowych w okolicy drzew oraz przy istniejących chodniczkach dojść do parkingu. Ustalenia te będą możliwe na etapie uzgadniania projektu organizacji ruchu.
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ulica Sękocińska jest ścisłą zabudową z deficytem miejsc parkingowych. Brak miejsc w garażach podziemnych. W okolicy znajdują się: szpital, kościół, urząd. Mieszkańcy mimo nakazu parkowania równoległego, parkują skośnie. Projekt zakłada zalegalizowanie parkowania skośnego, tak by nie narażać kierowców na płacenie mandatów.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Projekt budowlany 10 000 zł

Dwa projekty organizacji ruchu - stały i czasowy - 10 000 zł

Rozebranie istniejącej nawierzchni, krawężnika, obrzeży, wywóz gruzu i ziemi, wykonanie podbudowy, ustawienie obrzeży, ułożenie nawierzchni, wykonanie stałej organizacji ruchu 125x250,00 = 31 320 zł

Projekt parkingu - 5 000 zł.

Tabliczki – 61,12 zł.

Znak parkowania – 54, 27 zł.

Malowanie pasa parkingowego – 4 000 zł.

Koszt ułożenia kostki - 16 000 zł.

koszt przesunięcia płotków - 4 000 zł

koszt 2 mis - każda po 200 zł, razem 400 zł.

Suma kosztów dla parkingu: 29 115,39 zł.


Całkowity koszt projektu: 61 250,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • Sękocińska.jpg
  • 20160217_213311_LLS.jpg
  • 20160217_213351_LLS.jpg
  • ulica2 (1).jpg
  • ulica2 (2).jpg
  • ulica3.jpg