Autor projektu - zmiany z 2017-03-16 18:34:16
Powrót do projektu

Upiększamy ursynowskie ronda

status: Zgłoszony


Projekt zakłada wykorzystanie wysp na 3 ursynowskich rondach jako miejsca na ciekawą zieleń, rzeźbę lub inną atrakcję, która poprawi wygląd przestrzeniinstalację artystyczną nawiązującą do nazwy ronda lub historii Ursynowa.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0216951370239260216951370239
szerokość geograficzna: 52.155689203369621556892033696

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

Projekt dotyczy 3 ursynowskich rond:

* Surowieckiego/Zaorskiego/Zaolziańska (rondo Budowniczych Ursynowa)

* Surowieckiego/Romera (rondo Geografów)

* Romera/Herbsta

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • zieleń miejska
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ronda są częścią przestrzeni publicznej, dostępnej dla wszystkich


Pełny opis projektu

Projekt dotyczy 3 ursynowskich rond:

* Surowieckiego/Zaorskiego/Zaolziańska (rondo Budowniczych Ursynowa)

* Surowieckiego/Romera (rondo Geografów)

* Romera/HerbstaObecnie wyspy tych rond są pokryte kostką brukową lub trawą/krzewami. Projekt zakłada, że można tę przestrzeń wykorzystać lepiej. Dlatego należy opracować koncepcję zagospodarowania tych wysepek, np. poprzez wprowadzenie dodatkowych krzewów lub drzew, rabat kwietnych, rzeźb, mozaik lub innych elementów. Mogą one nawiązywać obsadzone krzewami i niczym nie wyróżniają się spośród dziesiątek podobnych rond w mieście. Projekt zakłada umieszczenie na wyspie ronda charakterystycznego akcentu nawiązującego do nazwy ronda lub historii Ursynowa.Projekt nie ingeruje w konstrukcję i tzw. przejezdność rond, czyli możliwość ich przejechania przez autobusy/śmieciarki (w tym celu np. pozostaje brukowa opaska wokół ronda). Na podstawie koncepcji (lub np. konkursu dla młodych artystów) wysepki rond zostaną przekształcone w interesujące i estetyczne przestrzenie cieszące oko i przyciągające uwagęProjekt zakłada minimalizację ingerencji w nasadzenia zieleni na rondach - chcę, aby ronda nadal były zielone, ale oprócz tego miały charakterystyczny element, który je wyróżnia, wkomponowany w zieleń.Aby wybrać wygląd planowanych elementów, można przeprowadzić konkurs (np. dla młodych artystów) lub przedstawić kilka propozycji do wyboru mieszkańcom.Takie wykorzystanie przestrzeni rond jest bardzo popularne w innych krajach, gdzie gminy prześcigają się w tym, która ma najpiękniejsze i najciekawsze rondo – teraz czas na Ursynów!


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dziś ronda objęte projektem są zwyczajnie nudnezupełnie zwyczajne. Realizacja projektu pozwoli niewielkim kosztem przekształcić tę niewykorzystaną przestrzeń w estetyczne, interesujące i charakterystyczne punkty na mapie Ursynowa. W ten sposób wzmacniamy tożsamość mieszkańców Ursynowa, pokazując że nie jest to zwykłe blokowisko, ale miejsce z historią i charakterem.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koncepcja zagospodarowania artystyczna dla 3 rond: 20 000 zł Nowe zagospodarowanie wyspy ronda

Wykonanie instalacji artystycznych: 3 x 25 000 zł


Całkowity koszt projektu: 95 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • przyklad1.jpg
  • przyklad2.jpg.jpg
  • przyklad4.jpg
  • wybrane ronda.jpg