Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2017-06-09 15:21:09
Powrót do projektu

Turnieje badmintona na Oleandrów

status: Zgłoszony


Organizacja turniejów badmintona na Skwerze Oleandrów ma na celu popularyzację badmintona wśród dzieci i młodzieży, zagospodarowanie ich czasu wolnego w okresie wakacyjnym i oraz realizację polityki wyrównywania szans młodych ludzi z różnych środowisk. Skwer od Dnia Sąsiada w czerwcu 2016 r. jest wyposażony w dwa profesjonalne boiska do badmintona.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0189485549926760189485549927
szerokość geograficzna: 52.216150665964996216150665965

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

Skwer Oleandrów

Istotne informacje o lokalizacji

Skwer Oleandrów - między Marszałkowską i Polną.


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Dostępność dla każdego młodego człowieka, nie tylko z rejonu Południowego Śródmieścia, spełniającego kryteria Regulaminu Turnieju.


Pełny opis projektu

Projekt przewiduje organizację 3 turniejów dla dzieci i młodzieży z okolicy (i nie tylko) w okresie wakacyjnym: w czerwcu, lipcu i sierpniu. W ramach projektu zostanie opracowany Regulamin Turnieju – we współpracy z Akademią Badmintona.

Od czasu wyposażenia Skweru Oleandrów w dwa profesjonalne boiska do gry w badmintona (zarówno do gry pojedynczej jak i podwójnej), miejsce to cieszy się coraz większą popularnością.

Boisko powstało z oddolnej inicjatywy mieszkańców oraz dzięki pomocy ZGN- Dz. Śródmieście, który postawił słupki do siatek, firmy Bianmar, (która na swój koszt wymalowała boiska) i Akademii Badmintona, która wyposażyła go w siatki, rakietki i lotki.

Uroczyste otwarcie boiska miało miejsce 18 czerwca 2016 w ramach VII Dnia Sąsiada na Oleandrów, (mecz inauguracyjny czołowych reprezentantów Polski Jana Rudzińskiego i Jacka Kołumbajewa).

Jan Rudziński, wielokrotny reprezentant Polski, a przede wszystkim pasjonat badmintona, który razem z grupą związanych z nim zawodników i miłośników badmintona postanowił stworzyć szczególne miejsce dla osób chcących uprawiać badmintona, podnosić swoje umiejętności, a także miło i zdrowo spędzać czas.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Popularyzacja badmintona wśród dzieci i młodzieży, zagospodarowanie ich czasu wolnego w okresie wakacyjnym i realizacja polityki wyrównywania szans uczestnikom ze środowisk o utrudnionym dostępie do tego typu zajęć. Dodatkowym atutem są gotowe 2 profesjonalne boiska do gry w badmintona - zarówno do gry pojedynczej jak i podwójnej.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Opracowanie Regulaminu Turnieju: 0,00

2. Zabezpieczenie techniczne:

6 siatek, 12 rakietek, 60 lotek (6 x 80,00 + 12 x 100,00 + 5x90,00 = 2.130,00

3. Zabezpieczenie medyczne – pielęgniarka: 750,00

4. Oprawa turnieju – nagłośnienie: 3 x 250,00 = 750,00

5. Obsługa foto 750,00

6. Sędziowie – wynagrodzenie: 250,00 X 3 = 750,00

7. Nagrody: I – (komplet: siatka+2 rakiety + 12 lotek ) 370,00 X 3 = 1.110,00

II - (2 rakiety + 12 lotek ) 280,00 X 3 = 840,00

III - (12 lotek) 90,00 X 3 = 270,00

8. Dyplomy: 100,00

RAZEM: 7.450,00


Całkowity koszt projektu: 7 450,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • ____BOISKO BADMINTONA na Skwerze O.pdf
  • VII Dzień Sąsiada na O.JPG