Koordynator w Dzielnicy Wawer - zmiany z 2017-03-28 13:29:28
Powrót do projektu

Zakup nowości książkowych do Biblioteki nr 25 w Falenicy

status: Oczekuje na zatwierdzenieZgłoszony


Celem projektu jest pozyskanie finansów na zakup nowości wydawniczych, książek z dużym drukiem oraz audiobuków dla Biblioteki nr 25 w Falenicy. Jest to odpowiedź na zapotrzebowania zgłaszane przez wiele osób korzystających z tej wypożyczalni.
Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.214803457260132
szerokość geograficzna: 52.16163291703264

Dzielnica

Wawer


Charakter projektu

Lokalny , Wawer


Lokalizacja projektu

Ul. Walcownicza 14

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Korzystanie z biblioteki jest dostępne dla wszystkich zainteresowanych, w godzinach 10.00-18.00 od poniedziałku do piątku.


Pełny opis projektu

Mieszkańcy Falenicy są żywo zainteresowani czytelnictwem. Wypożyczalnia nr 25 na koniec 2016 r. zarejestrowała 2 137 aktywnych czytelników, którzy w ciągu roku wypożyczyli 41 442 woluminy. Średnio dziennie obsługiwanych było 82 czytelników. Najliczniejszą oraz najaktywniejszą grupę wiekową stanowią czytelnicy od 25 do 44 roku życia, najbardziej zainteresowani nowościami wydawniczymi o różno-rodnej tematyce.

Czytelnicy wielokrotnie zgłaszają personelowi prośby o zakup konkretnych tytułów, także w postaci dostosowanej do możliwości percepcyjnych odbiorców (książki z dużym drukiem oraz książki mówione).

Zgłaszane w latach poprzednich postulaty były w miarę możliwości realizowane przez pracowników biblioteki.
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Z biblioteki korzystają osoby w każdym przedziale wiekowym, w tym ponad 400 osób powyżej 60 roku życia. Ta grupa czytelników potrzebuje często książek z dużym drukiem lub audiobuków. Książkami mówionymi zainteresowane są także osoby z pozostałych grup wiekowych, np. słuchające książek w samochodzie.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych


Całkowity koszt projektu: 30 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki