Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Autor projektu - zmiany z 2017-01-20 22:58:20
Powrót do projektu

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY PRZY ARENIE URSYNÓW - BUDOWA CHODNIKA

status: Zgłoszony


Projekt obejmuje budowę:

ścieżki rowerowej, chodnika o długości ok. 130 m, przebudowy parkingu polegającej na usunięciu wysepek, krawężników, zmianę usytuowania oraz wymianę latarni tak aby oświetlały chodnik, ścieżkę rowerową i parking jednocześnie, montaż ławek i koszy na śmieci wzdłuż chodnika.

Projekt dotyczy konkretnie fragmentu łączącego ulicę Pileckiego i Hirszfelda.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0398268699646
szerokość geograficzna: 52.1425822869036041425822869036

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

Ul. Pileckiego - Hirszfelda

Istotne informacje o lokalizacji

Lokalizacja projektu położona jest pomiędzy ulicami Pileckiego i Hirszfelda, przebiegająca przez parking należący do obiektu Areny Ursynów.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt budowy chodnika i ścieżki rowerowej oraz przebudowa parkingu ma na celu umożliwienie bezpiecznego przemieszczania się dzieci, młodzieży i ich rodziców do pobliskiej szkoły oraz przedszkola.

Powyższy projekt umożliwi bezpieczne przejście również mieszkańcom okolicznych osiedli.


Pełny opis projektu

Szczegółowy opis projektu stanowi załącznik nr 1 do formularza.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Niestety po przebudowie ulicy Pileckiego przejście dla pieszych i ścieżka rowerowa od strony ulicy Alternatywy zostały tak usytuowane że piesi nie korzystają z chodnika przyległego do Areny Ursynów tylko przechodzą przez środek parkingu.

Taki stan powoduje duże niebezpieczeństwo podczas przemieszczania się pieszych (których dużą część stanowią dzieci) pomiędzy przejeżdżającymi i parkującymi samochodami.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Szczegółowy opis kosztorys projektu stanowi załącznik nr 2 do formularza.


Całkowity koszt projektu: 153 348,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • SKMBT_C35217012013330.pdf