Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w dzielnicy Wesoła - zmiany z 2017-05-31 14:42:31
Powrót do projektu

ROZŚWIETLONA WESOŁA

Rozświetlona Wesoła

status: Zgłoszony


Doświetlenie i oznakowanie przejść dla pieszych w newralgicznych miejscach dzielnicy poprzez wymianę żarówek na ledowe.

Dzielnica

Wesoła


Charakter projektu

Lokalny , Wesoła


Lokalizacja projektu

I Praskiego Pułku, Gościniec, Jana Pawła II, Graniczna, Rumiankowa, Jeździecka, Fabryczna.

Istotne informacje o lokalizacji

Wybrane przejścia dla pieszych na ulicach: I Praskiego Pułku, Gościniec, Jana Pawła II, Graniczna, Rumiankowa, Jeździecka, Fabryczna.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • bezpieczeństwo

Potencjalni odbiorcy projektuwszyscy

  • mieszkańcy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt będzie użytkowany przez wszystkich mieszkańców przez cały rok.


Pełny opis projektu

Wymiana żarówek na ledowe na istniejących punktach świetlnych znajdujących się przy przejściach dla pieszych. Jeden punkt świetlny to jedna żarówka. W obszarze 2 w ramach projektu należy wymienić 19 żarówek. Dokładna lokalizacja:

ul. I Praskiego Pułku przy hotelu Villa Park (1 pkt)

ul. Gościniec przy ul. Borkowskiej (1 pkt)

ul. Gościniec przy ul. Jodłowej (1 pkt)

ul. Gościniec przy ul. Diamentowej (2 pkt)

ul. Gościniec przy ul. Jeździeckiej (2 pkt)

ul. Jana Pawła II przy ul. Rubinowej (1pkt)

ul. Jana Pawła II przy ul. Marmurowej (2pkt)

ul. Jana Pawła II przy ul. Jodłowej (2pkt)

ul. Jana Pawła II przy ul. Klimatycznej (1pkt)

ul. Jana Pawła II przy przystanku autobusu nr 173 (1pkt)

ul. Graniczna przy ul. Agawy (1pkt)

ul. Graniczna przy ul. Borkowskiej (1pkt)

ul. Rumiankowa przy ul. Chabrów (1pkt)

ul. Jeździecka przy ul. Ułańskiej (1pkt)

ul. Fabryczna przy Stacji Uzdatniania Wody (1pkt)
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ciągów komunikacyjnych, w szczególności pieszych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt wymiany 1 żarówki to 600,00 zł

Koszt podnośnika to 5000,00 zł

Wymienić należy 19 żarówek czyli 19x600,00 zł = 11 400,00 zł

Razem 11 400,00 zł + 5000,00 zł = 16 400,00 zł


Całkowity koszt projektu: 16 400,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

wymiana zużytych żarówek


Całkowity koszt eksploatacji: 1 200,00 zł

Załączniki