Koordynator w dzielnicy Wawer - zmiany z 2017-05-19 10:23:19
Powrót do projektu

Betonowe kontuzje

status: Zgłoszony


Projekt obejmuje boisko asfaltowe na terenie szkoły na ulicy Bajkowej 17/21, gdzie występują licznego rodzaju kontuzje. Chcielibyśmy zamienić teren na boisko poliuretanowe, które jest bezpieczniejsze.

Dzielnica

Wawer


Charakter projektu

Lokalny , Wawer


Lokalizacja projektu

ul. Bajkowa 17/21

Istotne informacje o lokalizacji

Jest to budynek szkoły


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren rekreacyjno-sportowy przynależący do Zespołu Szkół nr 116 70 otwarty jest dla wszystkich w godzinach pozalekcyjnych pon-pt od godziny 16.00, sob.-niedz., dni wolne, wakacje od 8.00 do zmierzchu


Pełny opis projektu

Projekt przewiduje pokrycie boiska asfaltowego na ulicy Bajkowej 17/21, które jest przeznaczone do lekcji wychowania fizycznego na terenie Szkoły im. 19 Pułku Ułanów Wołyńskich.

Podczas tych zajęć dochodzi do licznych rodzaju obrażeń ciała: skręcenia, otarcia czy urazy głowy. Z powodu tego, że jest to teren publiczny Przychodzą też rodzice z dziećmi, by spędzić aktywnie weekend. Chcielibyśmy zamienić ten teren na bardziej bezpieczny poprzez zmianę na boisko poliuretanowe, aby zmniejszyć liczbę kontuzji.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ze względu na wypadki na terenie szkolnym chcielibyśmy zmniejszyć liczbę kontuzji, by uczniowie placówki jak również rodziny z dziećmi mogli poczuć się bezpiecznie, mogli się samorealizować


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Boisko wymiary: 28m x 15m

1m2 - 180zł

28 x 15m = 420m2


Całkowity koszt projektu: 75 600,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki