Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w dzielnicy Wawer - zmiany z 2017-05-30 13:12:30
Powrót do projektu

„TEATRALIA”

„Teatralia”

status: Zgłoszony „TEATRALIA”


„Teatralia” - to projekt skierowany do wszystkich mieszkańców: dorosłych, dzieci jak i osób niepełnosprawnych, to cykl comiesięcznych interaktywnych spektakli teatralno-muzycznych.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.1480459570885
szerokość geograficzna: 52.2382049734256

Dzielnica

Wawer


Charakter projektu

Lokalny , Wawer


Lokalizacja projektu

Korkowa 96

Istotne informacje o lokalizacji

Wawerskie Centrum Kultury Filia „MARYSIN”


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

(np: godziny otwarcia, zasady korzystania, warunki uczestnictwa)Spektakle odbywać się będą w jedną z sobót miesiąca w godzinach 12.00 – 14.00.

Z zajęć będą korzystać nieodpłatnie, dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy oraz osoby niepełnosprawne. Zajęcia będą odbywać się w okresie od stycznia 2018 r. do grudnia 2018 r. - 10 miesięcy z wyłączeniem lipca i sierpnia.


Pełny opis projektu

Priorytetowym celem zadania jest dotarcie do mieszkańców (dzieci, młodzieży i dorosłych) z ofertą kulturalną łączącą w sobie walory edukacyjne z dobrze pojmowaną rozrywką oraz rozbudzenie potrzeby korzystania z oferty kulturalnej proponowanej przez nas. Naszym celem jest uaktywnienie i wzbogacanie życia kulturalnego naszej dzielnicy oraz promocja i reklama kultury i sztuki.Dzieci, ich opiekunowie oraz publiczność mogą delektować się muzyką, sztuką i wolnym czasem. Nie ma ograniczeń wiekowych, nie ma narzuconych reguł, a muzycy i artyści integrują i bawią się z publicznością.

Projekt powstał z myślą o mieszkańcach naszej dzielnicy, zarówno dorosłych jak i młodszych odbiorcach. Mamy zamiar promować dialog międzypokoleniowy, dlatego zaplanowaliśmy imprezy, w których udział mogą wziąć przedstawiciele różnych grup pokoleniowych. Chcemy aby uczestnicy projektu wspólnie dzielili się emocjami po ich obejrzeniu.

Projekt przewiduje realizację 5 interaktywnych spektakli muzycznych i 5 interaktywnych spektakli teatralnych od stycznia do grudnia 2018 r.
Uzasadnienie dla realizacji projektu

W dzisiejszym zabieganym świecie często zapominamy jak ważne jest spędzanie czasu z bliskimi. Chcąc przybliżyć Państwu rodzinną atmosferę zapraszamy na cykl koncertów oraz spektakli teatralnych przeznaczonych dla słuchaczy od 1 do 100 lat. Ważnym elementem jest integracja środowiska lokalnego również z osobami niepełnosprawnymi.

Muzyka i sztuka mają duże znaczenie dla przetrwania człowieka w niesprzyjających warunkach, np. pełnych napięć, stresów, konfliktów, związanych z nadmierną stymulacją. Mogą być one środkiem zaradczym przeciwko zawodowemu "wypalaniu się", poczuciu osłabienia, zmęczenia i rozdrażnienia.

Sztuka wzbogaca wewnętrznie człowieka i stanowi dla niego źródło silnych wzruszeń. Zawsze pełniła ważną funkcję w życiu człowieka, towarzyszyła ważnym wydarzeniom życiowym, a także codziennym czynnościom.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Promocja projektu – kolorowe plakaty (xero) – 200 szt. x 2 zł = 400,00

5 spektakli muzycznych x 2500 ,00 = 12500,00

5 spektakli teatralnych x 1000,00 = 5000,00


Całkowity koszt projektu: 17 900,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki