Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w dzielnicy Wawer - zmiany z 2017-04-21 14:40:21
Powrót do projektu

Remont ulicy Zagórzańskiej od nr 60 do końca płyt betonowych w stronę lasu(wykonanie nawierzchni bitumicznej z poboczem) od końca istniejącej nawierzchni na północ

status: Zgłoszony


Remont ulicy Zagórzańskiej od nr 60 do końca płyt betonowych w stronę lasu, polegający na wykonaniu nakładki asfaltowej lub łataniu dziur wraz z wyrównaniem, oczyszczeniem i utwardzeniem pobocza drogi zapewniającym bezpieczne poruszanie się pieszych

Dzielnica

Wawer


Charakter projektu

Lokalny , Wawer


Lokalizacja projektu

ul. Zagórzańska od nr 60 do końca płyt betonowych w stronę lasu

Istotne informacje o lokalizacji

Na tym odcinku drogi nawierzchnia jest w bardzo złym stanie, bez pobocza


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • bezpieczeństwo

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • rodziny z dziećmi
  • wszyscy mieszka

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

ul. Zagórzańska na tym odcinku jest drogą publiczną, z której korzystają okoliczni mieszkańcy oraz osoby odwiedzające Mazowiecki Park Krajobrazowy. Ulica dostępna przez cały rok, przez całą dobę.


Pełny opis projektu

Remont ulicy Zagórzańskiej od nr 60 do końca płyt betonowych w stronę lasu polega na położeniu warstwy asfaltowej lub łataniu dziur na obecnie istniejących płytach betonowych w celu wyrównania powierzchni drogi oraz wyrównaniu, oczyszczeniu i utwardzeniu pobocza zapewniającego bezpieczne poruszanie się pieszych.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obecny stan drogi stanowi zagrożenie dla wszystkich korzystających: kierowców, rowerzystów oraz pieszych. W związku z rozbudową Aleksandrowa stan nawierzchni i pobocza stale pogarsza się. Pas drogi jest zaniedbany, nie posiada chodnika.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Nakładka asfaltowa 60zł/m² (większe odcinki)

2. Łatanie pojedynczych dziur 1000zł/m²

3. Adaptacja pobocza 25zł/m² x 400m = 10000

Poz. 1 i 2 - ilość zależna od stanu drogi


Całkowity koszt projektu: 59 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty utrzymania i konserwacji nawierzchni około 1 000 zł rocznie


Całkowity koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

Załączniki