Autor projektu - zmiany z 2017-01-23 15:22:23
Powrót do projektu

Droga rowerowa na Płowieckiej - czyli jedziemy rowerem z Parku Leśnika na Zakole Wawerskie

status: Zgłoszony


Projekt polega na budowie drogi rowerowej wzdłuż Płowieckiej pomiędzy Rondem Mościciego przy Marsa a pętla na Gocławku, aby była możłwiośc bezpiecznej podróży z Parku Leśnika na Zakole Wawerskie pełne dzikich ptaków.

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Południe


Lokalizacja projektu

Płowiecka, mała Grochowska - ZDM

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Tereny ulic ogólnodostępnych


Pełny opis projektu

Projekt polega na budowie drogi rowerowej wzdłuż Płowieckiej pomiędzy Rondem Mościciego przy Marsa a pętla na Gocławku, aby była możłwiośc bezpiecznej podróży z Parku Leśnika na Zakole Wawerskie pełne dzikich ptaków, a także umożliwienie ruchu dwukierunkowego dla rowerów przy Parku Leśnika.
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Tworzenie spójnej sieci dla ruchu rowerowego zgodnego ze Strategią Transportową.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Droga rowerowa - około 500 m (1 km za 0,5 mln) razem 250 000 zł

projekt 20 000 zł

jakieś słupki i rezerwa - 20 000 zł


Całkowity koszt projektu: 290 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki