Autor projektu - zmiany z 2017-03-21 19:08:21
Powrót do projektu

Droga rowerowa na Płowieckiej - czyli jedziemy rowerem z Parku Leśnika na Zakole Wawerskie

status: Zgłoszony


Projekt polega na budowie drogi rowerowej wzdłuż Płowieckiej pomiędzy Rondem Mościciego przy Marsa a pętla na Gocławku, aby była możłwiośc bezpiecznej podróży z Parku Leśnika na Zakole Wawerskie pełne dzikich ptaków.

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Południe


Lokalizacja projektu

Płowiecka, mała Grochowska - ZDM, Koprzywiańska

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Tereny ulic ogólnodostępnych


Pełny opis projektu

Projekt polega na budowie drogi rowerowej wzdłuż Płowieckiej pomiędzy Rondem Mościciego przy Marsa a pętla na Gocławku, aby była możłwiośc bezpiecznej podróży z Parku Leśnika na Zakole Wawerskie pełne dzikich ptaków, a także umożliwienie ruchu dwukierunkowego dla rowerów przy Parku Leśnika. Przy okazji dopuścić ruch dla rowerów dwukierunkowy na Koprzywiańskiej.




Uzasadnienie dla realizacji projektu

Tworzenie spójnej sieci dla ruchu rowerowego zgodnego ze Strategią Transportową.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Droga rowerowa - około 500 m (1 km za 0,5 mln) razem 250 000 zł

projekt 20 000 zł

jakieś słupki i rezerwa - 20 000 zł


Całkowity koszt projektu: 290 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki