Autor projektu - zmiany z 2017-01-22 23:17:22
Powrót do projektu

AED - Zakup Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych

status: Zgłoszony


Zakup 4 defibrylatorów dla Dzielnicy Rembertów

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.1617252230644231617252230644
szerokość geograficzna: 52.2590993868357862590993868358

Dzielnica

Rembertów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Gen.Antoniego Chruściela ,,Montera ''

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • ogólnospołeczny

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Defibrylatory będą umiejscowione na terenie dzielnicy Rembertów ( np. szkoły ) przestrzeń publiczna - po uzgodnieniu ze Stołecznym Centrum Zarządzania Kryzysowego ) Urządzenia będą ogólnodostępne przez 24/h.


Pełny opis projektu

AED - defibrylatory zewnętrzne takie jakie funkcjonują już w wielu obszarach Warszawy np.(metro ) mogą być obsługiwane przez wszystkie osoby które przeszły szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy BLS/AED resuscytacji i użycia urządzenia do automatycznej defibrylacji zewnętrznej, mogą być wykorzystane w przypadku niesienia pomocy osobom poszkodowanym, mogą ratować życie w chwili zatrzymania akcji krążenia przywracając rytm serca.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W dzielnicy zamieszkałej przez 20,000 tysięcy mieszkańców mamy 1 defibrylator w Ratuszu, to kropla w morzu potrzeb. Nadal brak płynnej przepustowości komunikacyjnej w dzielnicy, służby ratownictwa medycznego, straż pożarna stoją pod szlabanami na przejeździe kolejowym. Inwestycja - tunel pod przejazdem potrwa min.5 lat. Duża migracja osób dojeżdżających do i z Rembertowa do pracy. Czynniki te sprawiają że zakup urządzeń jest niezbędny, pozwolą one zwykłym osobom Ratownikom Społecznym, którzy przeszłi szkolenie udzielić szybkiej pomocy poszkodowanym do chwili przyjazdu służb medycznych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Defibrylatory dwufazowe LifeLine BLS/ALD2 z baterią 7 letnią 4x 5,200 = 20,800,00 pln brutto

2. Dodatkowe doposażenie w elektrody pediatryczne / dla dzieci / 4 x 480 = 1,920,00 pln brutto

3. Telefoniczny sms-owy modem wbudowany do skrzynki informujący 3-5 administratorów o pobraniu urządzenia, skrzynki na urządzenia AED ( 4 sztuki ) 2,200,00 pln brutto

4. Montaż urządzeń naklejki z logo, akcja informacyjna 1000,00 pln brutto


Całkowity koszt projektu: 25 920,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Defibrylatory Zewnętrzne są urządzeniami o niskich kosztach utrzymania. Do prawidłowego funkcjonowania urządzenia wymagana jest tylko okresowa wymiana baterii i elektrod ( w przyp. zużycia ) Ważne jest regularne sprawdzanie czy świeci się zielona kontolka ,,OK'' Czy nie pojawia się błąd - wtedy konsultacja z producentem. Czy w urządzeniu nie skończył się okres ich ważności. Przeważnie bateria ma gwarancję 7 letnią, a samo urządzenie obejmuje dwuletni okres gwarancyjny.

Szacunkowy roczny koszt eksploatacji wszystkich urządzeń to ok. 400,00 pln


Całkowity koszt eksploatacji: 400,00 zł

Załączniki

  • Obraz1.png
  • aed2.jpg