Koordynator w dzielnicy Rembertów - zmiany z 2017-04-25 11:53:25
Powrót do projektu

AED - Zakup Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych

status: Zgłoszony


Zakup 4 defibrylatorów dla Dzielnicy Rembertów

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.1617252230644
szerokość geograficzna: 52.2590993868358

Dzielnica

Rembertów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Gen.Antoniego Chruściela ,,Montera '' Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej nr 217, Zespole Szkół Nr 74, Zespole Szkół nr 76

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • ogólnospołeczny

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Defibrylatory będą umiejscowione na terenie dzielnicy Rembertów ( np. szkoły ) przestrzeń publiczna - po uzgodnieniu ze Stołecznym Centrum Zarządzania Kryzysowego ) Urządzenia będą ogólnodostępne przez 24/hdostępne na terenie szkół:

Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej nr 217, Zespole Szkół Nr 74, Zespole Szkół nr 76

w godzinach pracy szkół.


Pełny opis projektu

AED - defibrylatory zewnętrzne takie jakie funkcjonują już w wielu obszarach Warszawy np.(metro ) mogą być obsługiwane przez wszystkie osoby które przeszły szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy BLS/AED resuscytacji i użycia urządzenia do automatycznej defibrylacji zewnętrznej, mogą być wykorzystane w przypadku niesienia pomocy osobom poszkodowanym, mogą ratować życie w chwili zatrzymania akcji krążenia przywracając rytm serca.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W dzielnicy zamieszkałej przez 20,000 tysięcy mieszkańców mamy 1 defibrylator w Ratuszu, to kropla w morzu potrzeb. Nadal brak płynnej przepustowości komunikacyjnej w dzielnicy, służby ratownictwa medycznego, straż pożarna stoją pod szlabanami na przejeździe kolejowym. Inwestycja - tunel pod przejazdem potrwa min.5 lat. Duża migracja osób dojeżdżających do i z Rembertowa do pracy. Czynniki te sprawiają że zakup urządzeń jest niezbędny ponieważ pozwolą nam - zwykłym osobom Ratownikom Społecznym, którzy przeszli szkolenie udzielić szybkiej pomocy poszkodowanym do chwili przyjazdu służb medycznych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Defibrylatory dwufazowe LifeLine BLS/ALD2 z baterią 7 letnią 4x 5,200 = 20,800,00 pln brutto

2. Dodatkowe doposażenie w elektrody pediatryczne / dla dzieci / 4 x 480 = 1,920,00 pln brutto

3. Telefoniczny sms-owy modem wbudowany do skrzynki informujący 3-5 administratorów o pobraniu urządzenia, skrzynki na urządzenia AED ( 4 sztuki ) 2,200,00 pln brutto

4. Montaż urządzeń naklejki z logo, akcja informacyjna 1000,00 pln brutto


Całkowity koszt projektu: 25 920,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Defibrylatory Zewnętrzne są urządzeniami o niskich kosztach utrzymania. Do prawidłowego funkcjonowania urządzenia wymagana jest tylko okresowa wymiana baterii i elektrod ( w przyp. zużycia ) Ważne jest regularne sprawdzanie czy świeci się zielona kontrolka ,,OK'' Czy nie pojawia się błąd jeżeli tak jest wymagana jest konsultacja z producentem. Należy też sprawdzać czy w urządzeniu nie skończył się okres ich ważności. Przeważnie bateria ma gwarancję 7 letnią, a samo urządzenie obejmuje dwuletni okres gwarancyjny.

Szacunkowy roczny koszt eksploatacji wszystkich urządzeń to ok. 400,00 pln


Całkowity koszt eksploatacji: 400,00 zł

Załączniki

  • Obraz1.png
  • aed2.jpg
  • Slajd3.JPG