Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Wydział Konserwacji i Środowiska_Bia - zmiany z 2017-04-11 14:17:11
Powrót do projektu

Ławeczki dla dziateczki - trasy spacerowe

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Ruch to zdrowie. Nasze okolice sprzyjają spacerom, ale na trasach brakuje miejsc, gdzie można usiąść i odpocząć albo zaczekać na autobus. Szczególnie dla dzieci i osób starszych przydatne są ławeczki, ustawione w różnych miejscach. Postawmy wobec tego ławeczki w miejscach popularnych, na uczęszczanych trasach, by spacerując można było odpocząć.

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

ulice Mochtyńska, Ostródzka, Zdziarska, Olesin, Ruskowy Bród, Białołęcka Hemara - konkretne lokalizacje w załączonym dokumencie

Istotne informacje o lokalizacji

Miejsca dla ławeczek zostały wskazane na przystankach, gdzie brak ławki, chodnikach, trasach spacerowych


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ławki zostaną ustawione w miejscach ogólnodostępnych, przystankachna chodnikach, chodnikach


Pełny opis projektu

Projekt obejmuje zakupienie 15 11 ławek ulicznych (np. typu "warszawskiego"), odpornych na warunki atmosferyczne, nie wymagających częstych konserwacji. Ławki powinny być "wandaloodporne", mocowane na stałe do podłoża lub ciężkie.

Ustawienie ławek przy popularnych trasach spacerowych, gdzie nie ma dotychczas żadnych miejsc do odpoczynku. W niektórych miejscach ławki zostaną postawione na przystankach, gdzie nie ma ławki, mogą stanowić odpoczynek zarówno dla czekających na autobus, jak i spacerujących. Proponowane lokalizacje: ciąg ul. Olesin na odcinku Ostoja - Kobiałka - Mańkowska ul. Zdziarska na odcinku Olesin - Kroczewska ul. Ruskowy Bród ciąg ul. Mochtyńskiej i Ostródzkiej ul. Białołęcka / Warzelnicza

Proponowane lokalizacje:

1. ul. Zdziarska przy Chudoby dz. 55/12 obręb 4-16-13 – 1 szt.

2. ul.Zdziarska chodnik Olesin – Kroczewska działka 56/3 obręb 4-16-22 – 1 szt.

3. ul. Zdziarska dz. 56/3 obręb 4-16-22 – 1 szt.

4. ul. Olesin skrzyżowanie z ul. Mańkowską – dz.nr ewid. 5/6 obręb 4-16-14 – 1 szt.

5. ul. Olesin wylot Tymotki dz. 36/16 – obręb 4-16-03 – 1 szt.

6. ul. Olesin przy ul. Rajgrasowej 40/3 obręb 4-16-04 – 1 szt.

7. ul. Ostródzka przy ul. Przejezdna dz. 3/1 obręb 4-16-12 – 1 szt.

8. ul. Hemara przy przedszkolu lub budowanej szkole podstawowej – działki nr ewid 102 obręb 4-16-25 – 3 szt.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Należy się ruszać, spacerować, korzystać z pięknych okolic wokół nas. Otoczenie sprzyja spacerom, ale na trasach bardzo mało jest miejsc, gdzie można usiąść i odpocząć, co jest przydatne szczególnie dla dzieci i osób starszych. Potrzebne są wobec tego ławeczki, ustawione w różnych miejscach na uczęszczanych trasach, by spacerując można było odpocząć.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

zakup i montaż ławek - 15 11 x 1230 = 13 530,00 zł brutto

wykonanie nasypów pod ławki w 3 lokalizacjach - 2100,00 zł

oznakowanie - naklejka BP 2018 - 33,00 zł


Całkowity koszt projektu: 18 45015 663,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

bieżące drobne naprawy, konserwacja - 200 zł/szt. brutto


Całkowity koszt eksploatacji: 2 200,00 zł

Załączniki

  • ławka.jpg
  • ławka 1.jpg
  • ławka 2.jpg
  • proponowana lokalizacja ławek.pdf