Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w dzielnicy Białołęka - zmiany z 2017-04-12 11:31:12
Powrót do projektu

Ławeczki dla dziateczki - trasy spacerowe

status: Zgłoszony


Ruch to zdrowie. Nasze okolice sprzyjają spacerom, ale na trasach brakuje miejsc, gdzie można usiąść i odpocząć albo zaczekać na autobus. Szczególnie dla dzieci i osób starszych przydatne są ławeczki, ustawione w różnych miejscach. Postawmy wobec tego ławeczki w miejscach popularnych, na uczęszczanych trasach, by spacerując można było odpocząć.

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

ulice Zdziarska, Olesin, Hemara - konkretne lokalizacje w załączonym dokumencie

Istotne informacje o lokalizacji

Miejsca dla ławeczek zostały wskazane na przystankach, gdzie brak ławki, chodnikach, trasach spacerowych


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ławki zostaną ustawione w miejscach ogólnodostępnych, na chodnikach,


Pełny opis projektu

Projekt obejmuje zakupienie 11 ławek ulicznych (np. typu "warszawskiego"), odpornych na warunki atmosferyczne, nie wymagających częstych konserwacji. Ławki powinny być "wandaloodporne", mocowane na stałe do podłoża lub ciężkie.

Ustawienie ławek przy popularnych trasach spacerowych, gdzie nie ma dotychczas żadnych miejsc do odpoczynku.

Proponowane lokalizacje:

1. ul. Zdziarska przy Chudoby dz. 55/12 obręb 4-16-13 – 1 szt.

2. ul.Zdziarska chodnik Olesin – Kroczewska działka 56/3 obręb 4-16-22 – 1 szt.

3. ul. Zdziarska dz. 56/3 obręb 4-16-22 – 1 szt.

4. ul. Olesin skrzyżowanie z ul. Mańkowską – dz.nr ewid. 5/6 obręb 4-16-14 – 1 szt.

5. ul. Olesin wylot Tymotki dz. 36/16 – obręb 4-16-03 – 1 szt.

6. ul. Olesin przy ul. Rajgrasowej 40/3 obręb 4-16-04 – 1 szt.

7. ul. Ostródzka przy ul. Przejezdna dz. 3/1 obręb 4-16-12 – 1 szt.

8. ul. Hemara przy przedszkolu lub budowanej szkole podstawowej – działki nr ewid 102 obręb 4-16-25 – 3 szt.

9. ul. Zdziarska - Kąty Grodziskie do Białołęckiej w pasie drogowym - 1. szt.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Należy się ruszać, spacerować, korzystać z pięknych okolic wokół nas. Otoczenie sprzyja spacerom, ale na trasach bardzo mało jest miejsc, gdzie można usiąść i odpocząć, co jest przydatne szczególnie dla dzieci i osób starszych. Potrzebne są wobec tego ławeczki, ustawione w różnych miejscach na uczęszczanych trasach, by spacerując można było odpocząć.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

zakup i montaż ławek - 11 x 1230 = 13 530,00 zł brutto

wykonanie nasypów pod ławki w 3 lokalizacjach - 2100,00 zł

oznakowanie - naklejka BP 2018 - 33,00 zł


Całkowity koszt projektu: 15 663,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

bieżące drobne naprawy, konserwacja - 200 zł/szt. brutto


Całkowity koszt eksploatacji: 2 200,00 zł

Załączniki

  • ławka.jpg
  • ławka 1.jpg
  • ławka 2.jpg