Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Autor projektu - zmiany z 2017-03-21 20:04:21
Powrót do projektu

Nowa zieleń, usprawnienia rowerowe i miejsca parkingowe tylko dla mieszkańców

status: Zgłoszony


Projekt polega na nasadzeniu drzew w rejonie Zielnej, Widok, Jasnej, nasadzeniu mchu antysmogowego w rejonie zanieczyszczonych skrzyżowań, wprowadzenie możliwości jazdy rowerem dwukierunkowo na Szkolnej, Jasnej, Zgoda i Kredytowej oraz wprowadzeniu na wybranych ulicach parkowania tylko dla mieszkańców.

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

działka 60/32 z obrębu 5-03-06, Kredytowa, Jasna, Widok, Zgoda, Sienna, Górskiego, Szpitalna, Bracka, Szkolna, Pasaż Wiecha, skrzyżowanie Zgoda/Złota, rejon Kruczej/Widok, rejon Grzybowskiej/Al. Jana Pawła II Śliska

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Tereny ulic ogólnodostępnych i poprawa oddychania dla wszystkich warszawiaków i nie tylko.


Pełny opis projektu

Projekt polega

- na nasadzeniu drzew w rejonie Zielnej na wprost Pałacu Janasza (zgodnie z załącznikiem, co jest zgodne z koncepcją Miejskiej Pracowni, jako pozostawienie takiej osi widokowej), Widok (wytworzenie szpaleru- utworzenie szpaleru drzew na ulicy Widok po stronie południowej ), - nowe długie misy połączone ze sobą od Rotundy do Widok 19- nasadzeniu mchu antysmogowego przy Pasażu Wiecha, przy skrzyżowaniu Zgoda/Złota, przy Kruczej/Widok, przy Grzybowskiej/Al. Jana Pawła II i przy Śliskiej,- wprowadzenie możliwości jazdy rowerem dwukierunkowo na Szkolnej, Jasnej (bez odcinka Moniuszki - Świętokrzyska), Zgoda i Kredytowej- dopuszczenie ruchu rowerowego na wjeździe z Al. Jana Pawła II na dworzec Centralny (tam gdzie "109" jeździ),- wprowadzeniu na wybranych ulicach parkowania tylko dla mieszkańców (między innymi Kredytowa, Zgoda, Widok, Sienna, Górskiego, Bracka, Jasna, Szpitalna z możliwością rozszerzenia po konsultacjach - na tych ulicach jest najgorzej) wraz z uporządkowaniem parkowania na równoległe, na wzór ulicy Nowy Świat, Bednarskiej czy Starego Miasta lub Saskiej Kępy podczas imprez na Stadionie.Mieszkańcy mają problem z zaparkowaniem, a patrząc na ulice o godzinie 4 rano, co drugie miejsce jest puste. Należy więc wprowadzić oznaczenie poziome (znaki), że miejsca są tylko dla mieszkańców zgodnie z wydanymi numerami parkomatów.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zbyt duża ilość spalin i hałasu, powoduje, że mieszkańcy w ostatnim czasie mają. Pod koniec lutego ścięto 4 dorodne drzewa przy Rotundzie.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

nasadzenia drzew:

Zielna - 10 sztuk drzew po 2000 zł i krzewy za 8000 zł = 28 000 zł

Widok - 15 sztuk drzew po 2000 zł i stworzenie mis po 5000 zł = 105 000 zł

mech antysmofgowy 5 sztuk po 20 000 zł = 100 000 złkontraruch rowerowy i kontrapasy rowerowe = 40 000 złZmiana organizacji ruchu poprzez przeznaczenie miejsc tylko dla mieszkańców - 20 000 złProjekt organizacji ruchu 10 000 złRazem 303 000 zł


Całkowity koszt projektu: 303 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • bp2018 srdm pln palac janasza.png
  • 928 nowa zielen usprawnienie rowerowe i miejsca parkingowe dla mieszkancow.pdf