Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2017-04-10 13:06:10
Powrót do projektu

Remont 300m ścieżki rowerowej i chodnika - od Conrada do Maczka

status: Zgłoszony


Remont 300m ścieżki rowerowej na asfaltową i chodnika na płyty kwadratowe - od Conrada do Maczka wzdłuż al. Reymonta. Na szerokim trawniku na całym odcinku zasadzenie różnorodnych drzew o dużej koronie. Przy przystanku montaż 2 ławek z oparciem.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9331822395325
szerokość geograficzna: 52.2701077784387

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

al. Reymonta, od Conrada do Maczka

Istotne informacje o lokalizacji

al. Reymonta, od Conrada do Maczka


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren ogólnodostępny


Pełny opis projektu

Remont 300m ścieżki rowerowej na asfaltową i chodnika na płyty kwadratowe - od Conrada do Maczka wzdłuż al. Reymonta. Dodatkowo wyremontowanie 20m chodnika za skrętem wzdłuż ul. Conrada. Na szerokim trawniku na całym odcinku zasadzenie różnorodnych drzew o dużej koronie. Przy przystanku montaż 2 ławek z oparciem.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Udogodnienie dojazdu do szkoły, pracy, sklepu. Promowanie aktywnego stylu życia.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

150 000,00 300m x 2,5m ddr asfaltowy

150 000,00 300m x 2,5m chodnik z płyt kwadratowych, oddzielony pasem trawy od ddr

10 000,00 20m x 2,5m wyasfaltowanie zniszczonego chodnika tuż za skrętem wzdłuż ul. Conrada

2 000,00 wyłożenie płytkami wydeptanego trawnika za przystankiem 2,5m x 2,5m, przy zejściu na stację

24 000,00 20 drzew o dużej koronie

2 400,00 2 ławki drewniane z oparciem przy przystanku

33 840,00 projekt 10%

372 240,00 Suma całość
Całkowity koszt projektu: 372 240,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki