Koordynator w dzielnicy Ursynów - zmiany z 2017-04-04 08:47:04
Powrót do projektu

Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Lanciego 16

status: Zgłoszony


Projekt zakłada polepszenie bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych pomiędzy ul. Lanciego 16 a Lanciego 13. Bezpieczeństwo zostanie poprawione poprzez doświetlenie przejsci odpowiednimi lampami LED.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.056212484836580562124848366
szerokość geograficzna: 52.146205134919331462051349193

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

Lanciego 16 a Lanciego 13

Istotne informacje o lokalizacji

Miejsce o bardzo dużym natężeniu ruchu pieszego. Jest to m.in. dojście do Poczty, sklepów, Apteki oraz żłobka i dwóch przedszkoli.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Całkowita ogólnodostępność.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada polepszenie bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy ul. Lanciego 16. Bezpieczeństwo zostanie poprawione poprzez doświetlenie przejcia odpowiednimi lampami LED. Oświetlenie powinno być tak zaprojektowane aby doświetlało pieszego w strefie przejścia, ale także w strefie dojścia do przejścia. W ramach projektu wskazano przejście które jest nieodpowiednio doświetlone, co powoduje zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wskazane przejście jest niedoświetlone i w ten sposób powodują zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Zapewnienie dobrego oświetlenia przejścia dla pieszych powinno przyczynić się do polepszenia bezpieczeństwa dla pieszego, a dla kierowcy powinno zapewnić lepsze warunki pozwalające na dostrzeżenie pieszego i podjęcie właściwej reakcji w odpowiednim czasie. Z w/w przejcia korzystają rodzice z dziećmi w wózkach i małe dzieci, osoby starsze, a samochody często osiągają spore prędkości powodując zagrożenie dla pieszych. Dlatego też zachodzi konieczność podjęcia działań, które poprawią bezpieczeństwo dla uczestników ruchu drogowego.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

35000

41500 (projekt + wykonanie)


Całkowity koszt projektu: 35 00041 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Zużycie energii, bieżąca konserwacja.


Całkowity koszt eksploatacji: 800,00 zł

Załączniki

  • 2017-01-23 09.05.32.jpg
  • 2017-01-23 09.05.11.jpg