Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2017-04-21 09:02:21
Powrót do projektu

Remont chodnika wzdłuż ul. Śródziemnomorskiej, na odcinku pomiędzy ul. Katalońska i ul. Marsylską.

status: Zgłoszony


Wymiana płytki chodnikowej na odcinku 185mb.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0524386167526250524386167526
szerokość geograficzna: 52.1740016557585241740016557585

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

ul. Śródziemnomorska, pomiędzy ul. Katalońska i ul. Marsylską.

Istotne informacje o lokalizacji

Chodnik przy ulicy na odcinku od ul. Katalońskiej do ul. Marsylskiej


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren ogólnodostępny przez całą dobę.


Pełny opis projektu

Wymiana istniejącego chodnika z lat 70-tych na chodnik z płytek betonowych o wymiarze 50x50x7cm


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Stan chodnika zagraża osobo na nim się poruszającym.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

550m^2 x 150zł/m^2 - 83250zł

- remont chodnika 185 mb x 3,0 m szer. x 250zł = 138 750 zł,

- chodnik uszkodzony głównie przez rozrost korzeni należy zastosować maty przeciw korzenne 185mb x 3,0m szer. x 25zł = 13 875 zł,

- projekt czasowej organizacji ruchu wraz z wdrożeniem = 3 000 zł,

- dokumentacja techniczna (2 000 zł),

- nadzór inwestorski i autorski (1 000 zł),

Łącznie: 164 125 zł


Całkowity koszt projektu: 83 250164 125,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

odśnieżanie - koszty pozostają b/z.


Całkowity koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

Załączniki

  • Śródziemnomorska K-M wymiana chodnika K.M.M. Litewscy.pdf