Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w dzielnicy Białołęka - zmiany z 2017-04-04 14:51:04
Powrót do projektu

Parking rowerowy przy SP 231

status: Zgłoszony


Stworzenie infrastruktury przy szkole podstawowej, która umożliwi:

- bezpieczne pozostawienie roweru na terenie szkoły w każdych warunkach pogodowych,

- wykonanie prostej naprawy roweru.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0334968566895
szerokość geograficzna: 52.3158248971945

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

Juranda ze Spychowa 10

Istotne informacje o lokalizacji

teren Szkoły Podstawowej nr 231


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Parking będzie dostępny w dniach roboczych od godziny 7.00 do 22.00, w weekendy w godzinach od 10.00 do 20.00 dla użytkowników tzn: uczniów i pracowników szkoły, osób korzystających z zajęć organizowanych na terenie szkoły oraz wszystkich mieszkańców, którzy będąc w okolicy szkoły będą chcieli naprawić lub zaparkować rower.Łącznie parking będzie dostępny co najmniej 95 godzin w tygodniu.
Pełny opis projektu

W ramach projektu na terenie szkoły SP 231 powstanie 50 stojaków (na 2 rowery każdy) oraz 2 wiaty rowerowe na 20 miejsc każda, a także duża stacja napraw rowerów.

Łącznie powstanie w ramach projektu 140 miejsc dla rowerów (100 przy stojakach oraz 40 pod wiatami).

Obecnie znajdujące się na terenie szkoły stojaki rowerowe umożliwiają przypięcie za koło 60 rowerów, co jest albo słabym zabezpieczeniem w przypadku przypięcia za koło przednie, lub też może uszkodzić rower w przypadku przypięcia za koło tylne.

Z parkingu rowerowego korzystać będą zarówno uczniowie i pracownicy szkoły, jak i osoby przyjeżdzające na zajęcia prowadzone na terenie obiektu (zajęcia sportowe, nauka języków) oraz mieszkańcy. W okolicy nie ma miejsca, gdzie mieszkańcy mogą wykonać naprawę roweru we własnym zakresie oraz parkingu rowerowego.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Do SP 231 uczęszcza obecnie około 700 uczniów, w placówce jest zatrudnionych około 80 osób. Celem projektu jest zapewnienie wygodnych i bezpiecznych warunków dla pozostawienia roweru dla 20% uczniów. Oznacza to wymaganą pojemność parkingu na 140 rowerów. Dodatkowo część z tych miejsc (40) będzie zapewniona w wiatach rowerowych, miejsca te będą wykorzystywane przez użytkowników w czasie złej pogody.

Wraz ze stojakami i wiatami rowerowymi na terenie parkingu powinna znaleźć się stacja serwisowa umożliwiająca wykonanie prostych napraw.

Dobra infrastruktura rowerowa będzie zachęcać kolejnych uczniów do przyjeżdżania rowerem do szkoły.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt 30 stojaków U-kształtnych bez utwardzenia gruntu = 30 * 400 zł = 12 000 zł

Koszt 20 stojaków U-kształtnych z utwardzeniem gruntu = 20 * 800 zł = 16 000 zł

Koszt 2 wiat rowerowych (po 20 miejsc) = 2 * 20 000 zł = 40 000 zł

Stacja do samodzielnej naprawy roweru (duża) = 1 * 3 000 zł = 3 000 zł

Koszt oznakowania logo Budżetu Partycypacyjnego = 1* 100 zł = 100 zł


Całkowity koszt projektu: 71 100,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Czyszczenie i konserwacja wiat oraz stacji napraw rowerów.


Całkowity koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

Załączniki
  • karta weryfikacji B_1859.pdf