Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2017-06-09 12:13:09
Powrót do projektu

Wybitne Warszawianki

status: Zgłoszony


Projekt ma za zadanie przybliżyć warszawiakom postaci mieszkańcom stolicy postacie naszych wybitnych, często (niestety) zapomnianych współmieszkanek

warszawianek. Podobny projekt był już realizowany w ramach Akademii Aktywnego Seniora , i spotkał się z wielkim zainteresowaniem. Chciałabym poszerzyć grono jego odbiorców o młodzież. AAS to osoby 60+ to byli beneficjenci projektu; około 200 osób.

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

cała dzielnica Cały obszar Dzielnicy Śródmieście

Istotne informacje o lokalizacji

jw. cała dzielnica


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zasady korzystania - zgłoszenie się przez beneficjentów do korzystania z programu;

warunki korzystania - nie dotyczy, każda chętna osoba może brać udział w programie;

warunki uczestnictwa - w jednym spotkaniu powinno brać udział do 25 osób.


Pełny opis projektu

Projekt ma na celu przywrócić zbiorowej pamięci postaci wybitnych, często (niestety) zapomnianych mieszkanek naszego wyjątkowego miasta. Niejako forpocztą projektu było przeprowadzenie 4 wycieczek i 4 spotkań - nazwaliśmy je gawędami oraz opracowanie biogramów dziewczyn i druk w nakładzie 150 sztuk. Projektem objęto około 200 osób w wieku 60+. W czasie realizacji programu okazało sie, że głód wiedzy o niezwykłych dziewczynach jest tak ogromny, że wyłoniła się potrzeba kontynuacji (sugestie osób starszych, rozmowy z młodzieżą) projektu wśród młodzieży szkolnej. Do postaci wybitnych warszawianek dołączyliśmy Krystynę Krahelską, warszawską syrenkę, która studiowała na UW, Krystyna Krahelska jest patronką medalu ustanowionego i nadawanego przez Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.

Projekt składa się z 3 komponentów:

1. wycieczki szlakiem Wybitnych Warszawianek - 10 wycieczek/ do 25 osób w grupie; wycieczka trwa do 3 h;

2. spotkania stacjonarne - gawędy o Wybitnych Warszawiankach, 10 spotkań/ do 25 osób w grupie, gawędy będą uzupełnione prezentacją multimedialną; spotkanie/ gawęda trwa do 3 h;

3. opracowanie i druk biogramów dziewczyn, w nakładzie 500 egzemplarzy, każdy z bezpośrednich uczestników projektu otrzyma egzemplarz publikacji;

4. uczestnikami projektu będą zarówno osoby dorosłe ( w tym rodziny) oraz zaproszona młodzież szkolna (po zgodzie dyrekcji placówek edukacyjnych), planujemy objąć działaniami młodzież w wieku 12+.

Spotkania będą się odbywaly na UTW, w Klubach Seniora, Centrach Aktywności Lokalnej oraz szkołach.
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt ma na celu przywrócić zbiorowej pamięci postaci wybitnych, często (niestety) zapomnianych mieszkanek naszego wyjątkowego miasta. Potrzeba realizacji projektu powstała podczas rozmów, spotkań, w środowiskach osób 60+. Ku naszemu zaskoczeniu, zdziwieniu, a nawet niedowierzaniu, okazało się, że nazwiska niezwykłych mieszkanek Warszawy są w większości nieznane. Jest naszym obowiązkiem przywrócić pamięć o Ich życiu, pamięć o nich nie może zaginąć. Również młodzież, jako kontynuatorzy naszego życia społecznego i kulturalnego winna posiąść tą wiedzę. W tym roku mija 100 lat od dnia urodzin Zuzanny Ginczanki, chcemy zawnioskować do Rady Miasta o nazwanie ulicy Jej imieniem i umieszczenie tablicy na Nowym Świecie.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. 10 wycieczek x 320 zł. = 3200 zł.

2. 10 spotkań/ gawędy x 320 zł. = 3200 zł.

3. honorarium za opracowanie biogramów Wybitnych Warszawianek (poszerzone w stosunku do pierwszego) - 1500 zł.;

4. druk biogramów - 500 egz.x 4 zł.= 2000 zł.;

5. przygotowanie prezentacji - 1000 zł;

6. promocja projektu – 2100 zł.

Razem 13000 zł.


Całkowity koszt projektu: 13 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • Krystyna Krahelska.doc
  • Wybitne Warszawianki (1).doc
  • Zdjęcia dziewczyn.doc
  • non omnis moriar.doc