Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Wydział Oświaty i Wychowania_Żoliborz_1 - zmiany z 2017-06-01 08:49:01
Powrót do projektu

"Pomagam ratować życie"

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Projekt przewiduje spotkania dzieci / młodzieży z ratownikiem i animatorem, zwrócenie uwagi na sytuacje zagrożenia, reagowania na nie, dla bezpieczeństwa własnego i innych.

Dzielnica

Żoliborz


Charakter projektu

Lokalny , Żoliborz


Lokalizacja projektu

Miejscowe szkoły

Istotne informacje o lokalizacji

Realizacja projektu w placówkach szkolnych:

SP 68, G 55, G56


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt jest ogólnodostępny dla wskazanej grupy docelowej


Pełny opis projektu

Ratownik i animator / wychowawca wskażą typowe sytuacje zagrożenia, zachęcą do wyrabiania nawyków dostrzegania potrzeb innych, zwłaszcza osób niepełnosprawnych, słabszych, kobiet w stanie błogosławionym, z małymi dziećmi; być może z elementami udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia będą składały się z dwóch spotkań: pierwsze pod koniec roku szkolnego zaprowadzi do zadań wakacyjnych, podjętych przez uczniów, a ich skuteczność będzie oceniona po wakacjach na drugim spotkaniu.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W wieku 12 - 16 lat, w okresie dojrzewania i dorastania, kiedy buduje się osobowe "ja" młody człowiek potrzebuje uznania swojej toższamości, upewnienia dla swojej przydatności wobec innych, a naturalna spostrzegawczość i wrażliwość może znaleźć zastosowanie praktyczne w przestrzeni publicznej (w sytuacjach zagrożenia)


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

42 godziny zajęć x 250 zł . = 10 500 ,-

+ 500 zł oznakowanie projektu

Razem: 11 000 ,-


Całkowity koszt projektu: 11 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki