Koordynator w dzielnicy Wawer - zmiany z 2017-03-07 11:48:07
Powrót do projektu

Koncert kolędowy dla mieszkańców Osiedla Las

status: Zgłoszony


"Koncert kolędowy dla mieszkańców Osiedla Las" to projekt artystyczny skierowany do szerokiej publiczności mający na celu rozbudzanie aktywności kulturowej i społecznej mieszkańców Dzielnicy Wawer poprzez wzbogacenie oferty kulturalnej o wartościowe propozycje koncertowe i kształtowanie gustów muzycznych publiczności wawerskiej poprzez dobór repertuaru.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.117932796478271179327964783
szerokość geograficzna: 52.214956527771112149565277711

Dzielnica

Wawer


Charakter projektu Ogólnodzielnicowy

Lokalny , Wawer


Lokalizacja projektu

ul. Kadetów 33Istotne informacje o lokalizacji

Kościół pw św Karola Boromeusza

Kadetów 33

03-987 Warszawa


Klasyfikacja projektu

  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

W ramach projektu odbędzie się koncert kolędowy w osiedlu Las w dniu 07.01.2018r., w godzinach wieczornych 19.00-20.00 poprzedzony oprawą muzyczną mszy świętej o godzinie 18.00. Wstęp na koncerty będzie bezpłatny i skierowany do mieszkańców Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy różnych grup wiekowych, od dzieci po osoby starsze.


Pełny opis projektu

"Koncert kolędowy dla mieszkańców Osiedla Las" to projekt mający na celu promocję muzyki klasycznej - chóralnej w Dzielnicy Wawer. W ciągu godzinnego koncertu artyści zaprezentują krótką lekcję historii muzyki, odwołując się do kompozycji z poprzednich epok aż po współczesne utwory kompozytorów polskich i zagranicznych. Projekt konsoliduje społeczność lokalną i wpływa na pogłębienie aktywnego uczestnictwa w kulturze. Proponowany koncert jest słowno-muzycznym wydarzeniem artystycznym poprzedzonym oprawą mszy świętej, mający na celu rozbudzenie aktywności kulturowej wśród mieszkańców Dzielnicy Wawer, podtrzymywanie tradycji i wzmocnienie postawy patriotycznej.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Celem projektu jest podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości patriotycznej, obywatelskiej i kulturowej poprzez muzykę. Z własnych obserwacji wynika potrzeba uczestnictwa mieszkańców Dzielnicy Wawer w koncertach, jako zetknięcia się z muzyką klasyczną "na żywo".


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koncert - 5.000 zł

Plakaty promocyjne (grafika+wydruki) - 200 zł


Całkowity koszt projektu: 5 200,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki