Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Autor projektu - zmiany z 2017-03-21 23:11:21
Powrót do projektu

Sto drzew dla Rakowca

status: Zgłoszony


Posadzenie stu drzew na terenie Rakowca:

1) Nowe szpalery drzew przy ulicach: Pawińskiego, Korotyńskiego

2) Uzupełnienie potrójnego szpaleru przy Trojdena, nowy odcinek szpaleru przy Żwirki i Wigury.

3) Nasadzenia uzupełniające przy ulicach: Wiślicka, Okińskiego, Mołdawska, Baleya, Pruszkowska.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.974380970001229743809700012
szerokość geograficzna: 52.203164450368862031644503689

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny , Ochota


Lokalizacja projektu

Trojdena, Pawińskiego, Korotyńskiego, Żwirki i Wigury, Wiślicka, Okińskiego, Mołdawska, Baleya, Pruszkowska

Istotne informacje o lokalizacji

* Trojdena – uzupełnienia potrójnego szpaleru po stronie południowej (35 drzew, gatunki takie jak w szpalerach, tj. klon i jesion).

* Pawińskiego – po stronie zachodniej (odcinek Korotyńskiego–Dickensa): wzdłuż Pawińskiego 34, następnie wzdłuż Pawińskiego 28, wzdłuż Siemieńskiego 17, wzdłuż Pawińskiego 22; po stronie wschodniej naprzeciwko Pawińskiego 18 do skrzyżowania z Trojdena (24 drzewa).

* Korotyńskiego – nowy szpaler Grójecka–Sierpińskiego po stronie południowej (20 drzew, sugerowane nawiązanie gatunkowe do szpaleru po drugiej stronie ulicy, tj. klon).

* Żwirki i Wigury – nowy odcinek szpaleru przyulicznego (kontynuacja istniejącej alei) na wysokości Carrefour Express blisko skrzyżowania z Racławicką (10 drzew, gatunek jak w szpalerze obok, tj. lipa).

* Wiślicka – obok domów nr 3, 5, 7 (3 drzewa).

* Okińskiego – obok domów nr 4, 6, 8 (3 drzewa).

* Mołdawska – naprzeciwko bazarku (2 drzewa).

* Baleya – obok domów nr 12, 14 (2 drzewa).

* Pruszkowska – trawnik na wysokości budynku Skanska (1 drzewo, sugerowany gatunek docelowo rozłożysty i o dużych rozmiarach).


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • Wszyscy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Drzewa w pasach dróg publicznych, dostępność nieograniczona.


Pełny opis projektu

Projekt przewiduje nasadzenie stu drzew przy ulicach Rakowca:

1) Na ulicy Trojdena zostaną uzupełnione trzy szpalery, istniejące w tym miejscu jeszcze przed wojną – drzewa rosnące po dwóch stronach chodnika są pozostałością szpalerów przy drodze dawnej wsi Rakowiec. Wtedy ulica biegła od Sanockiej na miejscu obecnego chodnika, a następnie do Grójeckiej i dalej. (35 drzew).

2) Na Pawińskiego powstaną nowe szpalery od Korotyńskiego do Trojdena (24 drzewa).

3) Na Korotyńskiego (między Grójecką a Sierpińskiego) powstanie nowy szpaler, dzięki czemu na tym odcinku drzewa będą z obydwu stron ulicy (20 drzew).

4) Na Żwirki i Wigury wzdłuż chodnika przy ulicy (na wysokości Carrefour Express w pobliżu Racławickiej) kontynuowany będzie istniejący szpaler lip (10 drzew).

5) Na pozostałych ulicach (Wiślicka, Okińskiego, Mołdawska, Baleya, Pruszkowska) przewidziane są pojedyncze nasadzenia (w sumie 11 drzew).W wypadku Trojdena, Korotyńskiego oraz Żwirki i Wigury gatunki powinny nawiązywać do obecnych szpalerów. W pozostałych wypadkach gatunki zostaną dobrane przez specjalistów. W wypadku drzew sadzonych w pasie drogi wzdłuż budynków mieszkalnych powinno uwzględnić się przy doborze gatunków kwestię odpowiedniego nasłonecznienia mieszkań.

W wypadku drzew sadzonych w pasie drogi bezpośrednio przy jezdni będą one w okresie zimowym chronione przed solą drogową specjalnymi matami.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Walory przyrodnicze, redukcja zanieczyszczenia powietrza, walory estetyczne.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Drzewa na terenie zarządzanym przez WOŚ: 100 46 drzew x 1300 zł = 130 000 59 800 zł.

(1300 zł Koszt za jedno drzewo obejmuje cały średni koszt związany z nasadzeniem drzewa: zakup sadzonki o obwodzie 16–18 cm, transport, ewentualne usunięcie karpy, wymiana ziemi, nasadzenie.)

2. Drzewa na terenie zarządzanym przez ZOM: 54 drzewa x 850 zł = 45 900 zł.

3. Mata chroniąca te drzewa, które będą nasadzone blisko jezdni, przed soleniem w okresie zimowym: 400 mb x 43,05 zł = 17 220 zł
Całkowity koszt projektu: 147 220122 920,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

100 drzew x 200 zł = 20 000 zł rocznie

Koszt pielęgnacji drzew przez pierwsze trzy lata od nasadzenia.Roczna eksploatacja maty chroniącej zieleń to 12,92 zł /mb/rok (5 zł +VAT montaż przed zimą, 5 zł +VAT demontaż po zimie, 0,50 zł +VAT przechowanie od wiosny do jesieni), łącznie 5168 zł rocznie.


Całkowity koszt eksploatacji: 25 168,00 zł

Załączniki

  • Sto_drzew_dla_Rakowca.png