Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus - zmiany z 2017-04-28 09:24:28
Powrót do projektu

SkateparkUrsus

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Duży skatepark z bardzo szerokimi rozpędami i urozmaiconym funboxem. Poza tym w skateparku znajduje się też minirampa, dwie poręcze i grindbox.

Dzielnica

Ursus


Charakter projektu

Lokalny , Ursus


Lokalizacja projektu

ul. Zapustna, niedaleko kościoła

Istotne informacje o lokalizacji

teren wolny od jakichkolwiek zabudowań


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z uwagi na otwarty charakter projektu, skatepark jest otwarty całą dobę. Zasady korzystania: dla początkujących- mniejsze i bezpieczniejsze rampy, dla doświadczonych- większe i trudniejsze rampy

Warunki uczestnictwa: dzieci powyżej 10 roku życia

Korzystanie ze skateparku będzie nieodpłatne. Warunki uczestnictwa również będą określone w regulaminie.


Pełny opis projektu

Duży skatepark z bardzo szerokimi rozpędami i urozmaiconym funboxem. Poza tym w skateparku znajduje się też minirampa, dwie poręcze i grindbox.Autorami projektu są uczniowie gimnazjum 132.Skatepark jest przeznaczony zarówno dla amatorów, jak i profesjonalistów. Będą z niego korzystać głównie jeżdżących na deskorolkach (czy ktoś jeszcze?) Skatepark będzie uzupełnieniem pumptracku (toru dla amatorów jazdy na rowerach).
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zauważa się deficyt takich miejsc jak skatepark. Naszym pomysłem jest uzupełnienie infrastruktury w Warszawie, w postaci wybudowania takich projektów. Nasza motywacja wynikała głównie z postulatów młodzieży i mieszkańców Ursusa jeżdżących na sprzęcie skaterskim. W chwili obecnej mieszkańcy uprawiają ten sport w miejscach niebezpiecznych. Treningi na torze odbywać się będą przy sprzyjających warunkach atmosferycznych w godzinach dostępności naturalnego światła.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt projektu - 15 000 zł

Nawierzchnia - 26520 zł

Elementy - przeszkody -Zakres cenowy: 205-307 tys. zł

Oświetlenie - 3 000 zł


Całkowity koszt projektu: 351 520,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Szacunkowy koszt eksploatacji - 700 3.000,00

ekipa sprzątająca- sporadycznie/jednorazowo

akty wandalizmu - 2600,00 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 1 0005 600,00 zł

Załączniki

  • skatepark.jpg
  • skatepark.jpg
  • skatepark.jpg