Autor projektu - zmiany z 2017-03-20 21:54:20
Powrót do projektu

Posprzątaj po swoim psie.

status: Zgłoszony


Projekt ma na celu zakup i montaż 40 20 koszy na psie odchody (z możliwością wyrzucania odpadów ogólnych) wraz z pojemnikami na torebki biodegradowalne na psie odchody oraz 40 tabliczek z informacją i informacjami "Posprzątaj po swoim psie".

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Lokalny , Wola


Lokalizacja projektu

Tereny w obrębie ulic J. Olbrachta, Redutowej, Pustola i Sowińskiego oraz J. Olbrachta i T. Krępowieckiego

Istotne informacje o lokalizacji

Kosze na psie odchody i tabliczki z informacją "Posprzątaj po swoim psie" zostaną umieszczone w miejscach gdzie mieszkańcy wychodzą z psami, w szczególności wzdłuż lokalnych ulic, chodników, na terenach zielonych i między blokami, w okolicach górki przed szkołą szkoły przy ul. J. Olbrachta, innych szkół, przedszkoli i placów zabaw zlokalizowanych na tym terenie.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • zdrowie
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Kosze i tabliczki zostaną umieszczone w miejscach ogólnodostępnych dla wszystkich mieszkańców - wzdłuż ulic, chodników, obok szkół, przedszkoli i placów zabaw, na terenach zielonych, między blokami itp.


Pełny opis projektu

Projekt ma na celu poprawę warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców Ulrychowa oraz stanu i czystości trawników, chodników, skwerów. Kosze będą służyły do wyrzucania psich odchodów, ale też odpadów ogólnych. Kosze powinny być stabilne i trudne do zdewastowania. Kosze i tabliczki wraz z informacjami "Posprzątaj po swoim psie" zostaną umieszczone w miejscach gdzie mieszkańcy najczęściej wychodzą ze swoimi psami, w szczególności na terenach zielonych, w okolicach szkół, przedszkoli, placów zabaw, górki dla dzieci, gdzie problem pozostawionych psich odchodów jest najbardziej uciążliwy dla mieszkańców. Tabliczki

Informacje "Posprzątaj po swoim psie" mają na celu podniesienie świadomości mieszkańców naszej dzielnicy będących właścicielami psów, iż psie odchody stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi, niszczą zieleń i wpływają negatywnie na estetykę naszej dzielnicy.

Mieszkańcy narzekają na brak koszy oraz torebek na psie odchody w ten sposób tłumacząc nie sprzątanie niesprzątanie po swoich czworonogach.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zakup koszy wpłynie na poprawę czystości terenów zielonych i chodników w naszej okolicy. Obecne rozkładające się psie odchody, leżące na trawnikach co pół metra, na chodnikach i krawężnikach są odrażające i stanowią zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców, ponieważ są one przenoszone przez ludzi i zwierzęta do naszych mieszkań. Rozkładające się odchody śmierdzą.

Natomiast inne śmieci wyrzucane gdzie popadnie szpecą okolicę.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychZakup 40 koszy z pojemnikami na torebki na psie odchody wraz z montażem. Zakup i montaż jednego kosza stanowi koszt w wysokości 600 PLN. Zakup 40 koszy to 24 000 PLN. Zakup i montaż 40 tabliczek stanowi koszt 3000 PLN. Zakup jednej tabliczki to koszt 75 PLN.

Orientacyjny koszt projektu wynosi 39 500 zł (brutto), w tym:

1. zakup, ustawienie oraz całoroczna obsługa (teren ZOM) - 5 sztuk koszy x 5 000,00 zł (koszt zakupu jednego kosza z podajnikiem torebek wynosi 2 380 zł/brutto, eksploatacja całoroczna 1 kosza wynosi 2 628 zł = 5 008 zł ) = 25 000,00 zł brutto,

2. zakup, ustawienie oraz całoroczna obsługa (teren ZGN) – 5 sztuk koszy x 900 zł = 4 500 zł,

3. zakup, ustawienie oraz całoroczna obsługa (teren WOŚ) – ok. 10 sztuk koszy x 900,00 zł = 9 000 zł,

4. zakup i montaż tabliczek z trybikiem z logo „Zrealizowano w ramach budżetu partycypacyjnego” ok 20 sztuk x 50,00 zł = 1 000,00 zł.


Całkowity koszt projektu: 39 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latachKoszty eksploatacji związane są z opróżnianiem koszy co drugi dzień. Koszt opróżnienia jednego kosza wynosi 5 PLN. Koszt roczny utrzymania 40 koszy wynosi 21 900 PLN. Koszt dzienny wynosi 200 PLN. Kalkulacja: 40 koszy x 5 PLN x 182 dni w roku = 36 400 PLN rocznie.

Roczne koszty eksploatacji koszy:

20 koszy x 2628 zł = 52 560 zł brutto


Całkowity koszt eksploatacji: 36 40052 560,00 zł

Załączniki