Koordynator w dzielnicy Wola - zmiany z 2017-04-20 12:56:20
Powrót do projektu

Posprzątaj po swoim psie.

status: Zgłoszony


Projekt ma na celu zakup i montaż 20 10 koszy na psie odchody (z możliwością wyrzucania odpadów ogólnych) wraz z pojemnikami na torebki biodegradowalne na psie odchody i informacjami "Posprzątaj po swoim psie" oraz 10 kamiennych koszy na śmieci.

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Lokalny , Wola


Lokalizacja projektu

Tereny w obrębie ulic J. Olbrachta, Redutowej, Pustola i Sowińskiego oraz J. Olbrachta i T. Krępowieckiego

Istotne informacje o lokalizacji

Kosze na psie odchody z informacją "Posprzątaj po swoim psie" zostaną umieszczone w miejscach gdzie mieszkańcy wychodzą z psami, w szczególności wzdłuż lokalnych ulic, chodników, na terenach zielonych i między blokami, w okolicach szkoły przy ul. J. Olbrachta, innych szkół, przedszkoli i placów zabaw zlokalizowanych na tym terenie.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • zdrowie
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Kosze zostaną umieszczone w miejscach ogólnodostępnych dla wszystkich mieszkańców - wzdłuż ulic, chodników, obok szkół, przedszkoli i placów zabaw, na terenach zielonych, między blokami itp.


Pełny opis projektu

Projekt ma na celu poprawę warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców Ulrychowa oraz stanu i czystości trawników, chodników, skwerów. Kosze będą służyły do wyrzucania psich odchodów, ale też odpadów ogólnych. Kosze powinny być stabilne i trudne do zdewastowania. Kosze wraz z informacjami "Posprzątaj po swoim psie" zostaną umieszczone w miejscach gdzie mieszkańcy najczęściej wychodzą ze swoimi psami, w szczególności na terenach zielonych, w okolicach szkół, przedszkoli, placów zabaw, górki dla dzieci, gdzie problem pozostawionych psich odchodów jest najbardziej uciążliwy dla mieszkańców.

Informacje "Posprzątaj po swoim psie" mają na celu podniesienie świadomości mieszkańców naszej dzielnicy będących właścicielami psów, iż psie odchody stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi, niszczą zieleń i wpływają negatywnie na estetykę naszej dzielnicy.

Mieszkańcy narzekają na brak koszy oraz torebek na psie odchody w ten sposób tłumacząc niesprzątanie po swoich czworonogach.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zakup koszy wpłynie na poprawę czystości terenów zielonych i chodników w naszej okolicy. Obecne rozkładające się psie odchody, leżące na trawnikach co pół metra, na chodnikach i krawężnikach są odrażające i stanowią zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców, ponieważ są one przenoszone przez ludzi i zwierzęta do naszych mieszkań. Rozkładające się odchody śmierdzą.

Natomiast inne śmieci wyrzucane gdzie popadnie szpecą okolicę.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychOrientacyjny koszt projektu (ustawienie koszy + całoroczna obsługa) wynosi 39 500 zł (brutto), w tym: 1. zakup, ustawienie oraz całoroczna obsługa (teren ZOM)

1. Zakup i ustawienie - 5 sztuk koszy x 5 000,00 zł (koszt zakupu jednego kosza z podajnikiem torebek wynosi 2 380 zł/brutto, eksploatacja całoroczna 1 kosza wynosi 2 628 zł = 5 008 zł ) = 25 000,00 zł brutto, 2. zakup, ustawienie oraz całoroczna obsługa (teren ZGN) – 2 500 zł = 12 500,00 zł na terenie ZOM - dz. nr 3/2 obręb 6-07-08 pas drogowy ul. Jana Olbrachta).

2. Zakup i ustawienie - 5 sztuk koszy x 900,00 zł = 4 500,00 na terenach osiedlowych ZGN - dz. nr 26 obręb 6-07-08 - ul. Redutowa 41,43; Pustola 30b; dz. nr 5 obręb 6-07-08 ul. A. Rozpylacza 3. zakup, ustawienie oraz całoroczna obsługa (teren WOŚ) – ok. 10 sztuk koszy x 900, Sowińskiego 66; działka nr 26/2 obręb 6-07-02 ul Jana Olbrachta 60).

3. Zakup i ustawienie – 10 sztuk kamiennych koszy na śmieci poj. 70l x 700,00 zł = 9 7 000,00 na terenie WOŚ pasy drogowe - dz. nr 9/13 obręb 6-07-02 ul. Krępowieckiego róg Jana Olbrachta; dz. nr 15/1 obręb 6-07-02 na wysokości budynku Jana Olbrachta 58a; dz. nr 91 obręb 6-07-08 ul. Pustola; dz. nr 25 obręb 6-07-08 ul. A. Rozpylacza ; dz. nr 4/2, 20 obręb 6-07-08 ul. Sowińskiego).

4. zakup Zakup i montaż tabliczek, naklejek z trybikiem z logo „Zrealizowano w ramach budżetu partycypacyjnego” ok 20 – 10 sztuk x 5080,00 zł = 1 000180,00 zł (kosze kamienne) i 15 sztuk x 10,00 zł = 150,00 zł (kosze metalowe).


Całkowity koszt projektu: 39 50024 330,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Roczne koszty eksploatacji koszy (opróżnianie ok. 2-3 razy w tygodniu): 5 koszy x 2628 opróżnianie psich stacji teren ZOM – 5 szt. x 2628,00 zł = 13 140 zł brutto (teren ZOM) 15 koszy x 10 zł (opróżnienie 1 kosza) x 130 dni = 19 500 zł brutto (tereny ZGN i WOŚ). Suma: 32 640 zł brutto na rok,00 zł.

Roczne opróżnianie koszy na psie odchody i koszy na śmieci teren ZGN i WOŚ – 15 szt. x 104 dni w roku (np. 2 razy w tyg. wtorki, piątki) x 4,00 zł/szt. = 6 240,00 zł.
Całkowity koszt eksploatacji: 19 380,00 zł

Załączniki