Autor projektu - zmiany z 2017-01-23 15:11:23
Powrót do projektu

schowek (magazynek) dla biegaczy parkrun

status: Zgłoszony


Stylizowany na obecne w Parku Przy Bażantarni ławki schowek (skrzynia, magazynek) dla biegaczy parkrun Ursynów.

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

Park Przy Bażantarni

Istotne informacje o lokalizacji

Park Przy Bażantarni


Klasyfikacja projektu

  • pomoc społeczna
  • przestrzeń publiczna
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • osoby z niepełnosprawnością

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ze schowka korzystać będą wszyscy uczestnicy cotygodniowych darmowych i dostępnych dla wszystkich biegów parkrun Warszawa - Ursynów. Uczestnikami parkrun są dorośli, młodzież, dzieci, seniorzy, osoby niepełnosprawne (na wózkach inwalidzkich) oraz zwierzęta (psy). Schowek na czas biegu będzie ogólnodostępny.


Pełny opis projektu

Stylizowany na obecne w parku ławki schowek (skrzynia) dla biegaczy parkrun Ursynów. Z magazynku korzystać będą wszyscy uczestnicy cotygodniowych darmowych i dostępnych dla wszystkich biegów parkrun Warszawa - Ursynów. Uczestnikami parkrun są dorośli, młodzież, dzieci, seniorzy, osoby niepełnosprawne (na wózkach inwalidzkich) oraz zwierzęta (psy). Schowek na czas biegu będzie ogólnodostępny. Biegi odbywają się w każdą sobotę i pomiędzy biegami w schowku przechowywany będzie sprzęt potrzebny do organizacji parkrun. Organizacja wymaga każdorazowego ustawiania flag, oznaczeń i innych elementów ruchomych, które nie mogą zostać zainstalowane na stałe i wymagają demontażu po zakończeniu.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Biegi parkrun na Ursynowie odbywają się (za darmo) nieprzerwanie od 21.03.2015 r. co tydzień w każdą sobotę o godz. 9:00 w Parku Przy Bażantarni. Organizacja wymaga każdorazowego ustawiania flag, oznaczeń i innych elementów ruchomych, które nie mogą zostać zainstalowane na stałe i wymagają demontażu po zakończeniu. Schowek ułatwiłyby ułatwiłby pracę wolontariuszy oraz dałyby dałby możliwość przechowania na czas biegu rzeczy należących do uczestników. Inicjatywa parkrun Ursynów jest jedną z najbardziej popularnych darmowych i regularnych imprez w Warszawie i nieprzerwanie od dwóch lat promuje regularną aktywność fizyczną i wolontariat na rzecz innych uczestników.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

ławka ze skrzynią - 8000

transport, montaż i fundamentowanie - 1000


Całkowity koszt projektu: 9 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • schowek.jpg