Autor projektu - zmiany z 2017-03-20 01:43:20
Powrót do projektu
Czysta Wisła

CZYSTA WISŁA na Bielanach

status: Zgłoszony Wysprzątanie brzegów Wisły na terenie Dzielnicy Bielany ze śmieci i ustawienie tam 70


Wiosenne i jesienne generalne sprzątanie 116 ha terenów nad Wisłą w Dzielnicy Bielany.

Wykonanie i ustawienie 58 koszy na śmieci wyplecionych z wikliny i zaopatrzonych w tabliczki edukacyjne.

Regularne opróżnianie koszy.

Piknik edukacyjny dla mieszkańców.

Zatrudnienie przy sprzątaniu bezrobotnych.

Edukacja ekologiczna i resocjalizacja osób wykluczonych społecznie przez pracę przy ochronie przyrody.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9398126602173
szerokość geograficzna: 52.3119994118025

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Wybrzeża Wisły na terenie Dzielnicy Bielany

116 ha terenów nad Wisłą w Dzielnicy Bielany

Istotne informacje o lokalizacji

Wybrzeża rzeki Wisły na terenie Dzielnicy Bielany mają ok. 7 km długości szerokość od 50 m do ok. 200 m. Obszar o powierzchni 116 ha, pomiędzy brzegiem rzeki, a wałem przeciwpowodziowym jest zróżnicowany pod względem dostępności. Teren ten jest własnością Skarbu Państwa w administracji Zarządu Mienia m. st. Warszawy.


Klasyfikacja projektu

 • ochrona środowiska
 • pomoc społeczna
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu
 • dorośli
  • rodziny z dziećmi
  • zwierzęta
  • bezrobotni

  Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

  Obszar realizacji jest ogólnodostępny 365 dni/24h bez żadnych ograniczeń


  Pełny opis projektuPrzeprowadzenie gruntownego sprzątania

  Dwukrotne (wiosenne i jesienne) gruntowne sprzątanie wybrzeży Wiślanych na terenie Dzielnicy Bielany. Usunięcie zarówno śmieci rozproszonych, jak i wysypisk - wieloletnich zaległości. Posprzątanie całego obszaru pomiędzy rzeką, a wałem przeciwpowodziowym. Nie tylko pobocznych ścieżek, ale też wnętrza łęgówlasów łęgowych, plaż i polan, w celu doprowadzenie terenu nadwiślańskiego do stanu czystości. Dla utrzymania efektówefektu: wykonanie i zainstalowanie w terenie co ok. 100 m. - w , w miejscach najczęściej zaśmiecanych, wiklinowych koszy na śmieci o wymiarach ok: 100 cm x 50 cm, posadowionych na żywokołach - : żywych kołkach wierzbowych wkopanych ok. 1 m w ziemię. Kosze powinny być wykonane w oparciu o kształt tzw.: "wiraszek" czyli tradycyjnych wiklinowych pułapek na ryby. Do wykonania koszy należy użyć wyłącznie rodzimą wiklinę, sznurek konopny lub jutowy i stalowy drut wiązałkowy. Nie wolno używać plastiku! Kosze powinny być przystosowane do umieszczenie w nich worków o pojemności ok 240 l. Kosze należy wyposażyć w "czapeczki" maskujące mocowanie worka na odpady i uniemożliwiające wyciąganie śmieci z kosza przez ptaki.

  Każdy kosz powinien być zaopatrzony w tabliczkę z treścią edukacyjną dotyczącą potrzeb i zasad utrzymywania czystości i porządku nad Wisłą. Każdy kosz powinien posiadać swój numer i czytelną informację o możliwości zgłoszenia poprzez sms potrzeby opróżnienia go, lub posprzątania wokół.

  Kosze powinny być opróżniane minimum 1 raz w tygodniu.

  Organizacja pikniku edukacyjnego dla mieszkańców: spotkanie z wykonawcami zadania, warsztaty plecionkarskie, plastyczne, ceramiczne, zdjęcia nad czystą Wisłą, pamiątkowe plakietki, muzyka na żywo.

  Koordynator projektu organizuje wykonanie zadania i prowadzi bloga na fb, gdzie umieszcza relacje z postępu prac.

  Realizacja projektu powinna się odbyć w trybie konkursu dla organizacji pozarządowych ogłoszonego zgodnie z Programem Współpracy M.st. W-wy z NGO, przed 15 listopada 2017 r. na powierzenie wykonania zadania publicznego w okresie: od 1 stycznia, do 31 grudnia 2018 r. . Do sprzątania zatrudnione powinny być zostać osoby bezrobotne, bezdomne, zagrożone patologiami, dla których praca ta będzie również reedukacją. Organizacja realizująca zadanie powinna mieć doświadczenie w podobnych działaniach i doskonałą znajomość terenu. Nie wolno zlecać sprzątania i wykonania koszy na śmieci podwykonawcy. Odbiór odpadów musi odbywać się poprzez firmę gwarantującą zgodną z prawem ich utylizację. Koordynator projektu jest odpowiedzialny za nadzór nad realizacją zadania i jego promocję w postaci prowadzenia strony fb, na której umieszczać będzie relację z postępu prac.


  Uzasadnienie dla realizacji projektu

  Brzegi Wisły są popularnym miejscem rekreacji i wypoczynku warszawiaków. Potencjalnie również bardzo atrakcyjnym dla realizacji wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Niestety tereny te są nieprawdopodobnie zaśmiecone. Zalegają tam stosy butelek, puszek, plastikowych opakowań, często są to wieloletnie nielegalne wysypiska odpadów. Każde większe wezbranie wody w Wiśle przynosi również śmieci z terenu powyżej Warszawy, osadzając je na brzegach. Widok ten poraża użytkowników i wpływa na postrzeganie Wisły jako miejsca brudnego i nieprzyjemnego. Podważa możliwość realizacji działań edukacyjnych. Gruntowne wysprzątanie terenu oraz zainstalowanie gęstej sieci koszy na śmieci powinno być pierwszym działaniem dla przywrócenia Wisły mieszkańcom miasta. Zatrudnienie do realizacji projektu osób bezrobotnych przyczyni się do ich reedukacji społeczno-ekologicznej.


  Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych- Sprzątanie terenu 7 000 m x 100 m x 0,1 zł = 70 000,00 zł - Wykonanie i zamontowanie wiklinowych koszy na śmieci: 70 szt. x 300 zł x = 21 000,00 zł - Koordynacja i promocja projektu: 7 000,00 zł

  1. Sprzątanie terenu (styczeń, luty, marzec) 116 ha x 500 zł = 58000 zł

  2. Wykonanie i montaż wiklinowych koszy na śmieci (styczeń, luty, marzec, kwiecień), 58 szt x 300 zł x = 17400 zł

  3. Serwisowanie koszy (1 x na tydzień od 1 maja do 31 grudnia) 58 szt x 18 zł x 35 tygodni = 36540 zł

  4. Tabliczka edukacyjna na koszu z logo BP i pokrywa maskująca: 150 zł x 58 szt = 8700 zł

  5. Piknik edukacyjny Czysta Wisła: warsztaty plecionkarskie 500 zł, warsztaty plastyczne: 500 zł, warsztaty ceramiczne 500 zł, plenerowy zakład fotograficzny 1500 zł, muzyka na żywo 1500 zł, pamiatkowe plakietki 100 szt. x 5 zł = 500 zł, prowadzenie 500 zł, wc i kosz na śmieci 500 zł, razem piknik: 6000 zł

  6. Koordynacja i promocja projektu: 12664 zł


  Całkowity koszt projektu: 139 304,00 zł

  Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

  TAK


  Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

  Opróżnianie koszy 70 58 szt x 10 18 zł x 12 mc. = 8 400,00 52 tyg = 54288


  Całkowity koszt eksploatacji: 8 40054 288,00 zł

  Załączniki

  • IMG_8184.JPG