Koordynator w dzielnicy Białołęka - zmiany z 2017-04-04 14:14:04
Powrót do projektu

Bliżej Siebie - mini dom kultury w Choszczówce

status: Zgłoszony


Kontynuacja projektu Bliżej Siebie z 2015, 2016 i 2017 roku. Wielopokoleniowy projekt kulturalno-edukacyjny propagujący różne formy kreatywnego spędzania wolnego czasu, poznawania świata oraz ciekawych ludzi. Umożliwia poznanie nowych technik rękodzielniczych i rozwoju osobistego, a także wpływa na pobudzanie kreatywności wśród osób w każdym wieku, jednocześnie prowadząc do integracji ludzi z różnych środowisk.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9894442558288579894442558289
szerokość geograficzna: 52.359850729877123598507298771

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

ul. Łazanowicka 18

Istotne informacje o lokalizacji

Wyżej wymieniona lokalizacja jest miejscem realizacji projektu Bliżej Siebie z Budżetu Partycypacyjnego 2015, 2016 i 2017 cieszącego się bardzo dużą popularnością i licznym udziałem mieszkańców Białołęki. Wcześniej znana z prowadzonej tam działalności społecznej i gospodarczej o profilu kulturalno-edukacyjnym. Wszystko to sprawiło że jest rozpoznawalnym miejscem na kulturalnej mapie Białołęki.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • ochrona środowiska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Lokal, w którym odbywać będą się wydarzenia w ramach projektu, będzie otwarty w konkretnych godzinach, dogodnych i dostosowanych do potrzeb uczestników, szczególnie w godzinach popołudniowych, aby nie kolidować z godzinami pracy czy nauki w szkole. Generalnie lokal dostępny jest w godzinach 8.00-21.00. Uczestnictwo we wszystkich proponowanych wydarzeniach jest bezpłatne i bez innych ograniczeń. Zasady korzystania z niego oraz warunki uczestnictwa określone są w Regulaminie Pracowni.


Pełny opis projektu

W ramach projektu Bliżej Siebie każdy, nawet bardzo wymagający, będzie mógł znaleźć coś dla siebie. Głównym celem projektu jest wzbogacenie oferty kulturalno-edukacyjnej na terenie Białołęki. W ramach proponowanych aktywności znajdują się między innymi:

• Spotkania z ciekawymi ludźmi, tj. aktorami, pisarzami, muzykami i podróżnikami;

• Wystawy rękodzieła, malarstwa, fotografii;

• Koncert muzyczny;

• Zajęcia i spotkania tematyczne;

• Wydarzenia o charakterze integracyjnym (np. wspólne kolędowanie).

Proponowane spotkania i warsztaty to nie tylko szansa na twórczy rozwój, ale również odprężenie się i zawarcie nowych znajomości. Wydarzenia tego typu gromadzą różne grupy społeczne, co służy lokalnej integracji.

Co za tym idzie, udział w projekcie przyczyni się do:

- krzewienia i rozpowszechniania wiedzy na temat rękodzieła i twórczości ludowej,

- poznawania różnych technik rękodzieła,

- rozwijania poczucia estetyki,

- pobudzania aktywności kulturalnej mieszkańców Białołęki,

- integracji międzypokoleniowej,

- odkrywania nowych pasji i rozwijania kreatywności,

- rozwoju szeroko rozumianej edukacji.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

- Wzbogacenie oferty Białołęckiego Ośrodka Kultury.

- Ułatwienie dostępu i zwiększenie możliwości udziału w wydarzeniach kulturalno-edukacyjnych na terenie Białołęki.

- Proponowane warsztaty prowadzone w formie edukacyjnej mają na celu rozwijanie zdolności manualnych, rozbudzanie zainteresowań artystycznych, poczucia estetyki, poznawanie i kultywowanie tradycji narodowych .

- Udział w spotkaniach przyczyni się do zaspokajania ciekawości świata, rozszerzania horyzontów, poznania innych kultur i tradycji.

- Wzrost poczucia własnej wartości, ogromna satysfakcja, radość i zadowolenie z własnoręcznie wykonanych przedmiotów.

- Projekt jest alternatywną formą kreatywnego spędzania wolnego czasu.

- Adresatami projektu są wszystkie grupy wiekowe.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Kosztorys w załączniku


Całkowity koszt projektu: 57 900,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • kosztorys_BP 2018_BS.doc
  • karta weryfikacji B_707.pdf