Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w dzielnicy Ochota - zmiany z 2017-01-27 12:14:27
Powrót do projektu

Więcej zieleni na Rakowcu!

status: Zgłoszony


Drzewa i krzewy są niezwykle ważnym elementem przestrzeni publicznej. Mają niepodważalny wpływ na nasze życie poprzez m.in.:

- ograniczenie zanieczyszczeń powietrza,

- zmniejszenie hałasu drogowego,

- przeciwdziałanie zjawisku miejskiej wyspy ciepła,

- poprawę estetyki przestrzeni publicznej.Projekt zakłada realizacje nasadzeń drzew na terenie osiedla Rakowiec, a także stworzenie "zielonej ściany" wzdłuż ul. Korotyńskiego.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.976762771606445
szerokość geograficzna: 52.201841642153774

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny , Ochota


Lokalizacja projektu

cały Rakowiec - m.in. ul. Korotyńskiego, park Malickiego, park Forty Korotyńskiego

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • zdrowie
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • rodziny z dziećmi
  • Mieszkańcy
w każdym wieku

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zalety zieleni odczuwać będą mieszkańcy w każdym wieku bez ograniczeń.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada:

- posadzenie 20 dużych drzew (preferowane gatunki o wysokich możliwościach pochłaniania zanieczyszczeń) na osiedlu Rakowiec - park Forty Korotyńskiego, park Z. Malickiego lub ewentualnie inne lokalizacje, wskazane przez mieszkańców,

- wytworzenie "zielonej ściany" wzdłuż ul. Korotyńskiego - zasadzenie krzewów pomiędzy istniejącymi drzewami, co utworzy spójną "ścianę" minimalizującą uciążliwości ruchliwej ulicy. Lokalizacja - po północnej stronie, na odc. od muru i wjazdu do garaży przy Korotyńskiego 14a do garaży przy bloku Korotyńskiego 24 - z zachowaniem widoczności w rejonie przejścia dla pieszych i wyjazdów. Krzewy również o wysokich właściwościach pyłochłonnych


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Drzewa i krzewy są niezwykle ważnym elementem przestrzeni publicznej. Mają zarówno zalety estetyczne, jak i niepodważalny wpływ na nasze życie:

- ograniczenie zanieczyszczeń powietrza,

- zmniejszenie hałasu drogowego,

- przeciwdziałanie zjawisku wyspy ciepła.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

zakup i zasadzenie 50 sadzonek - 42,5 tys. zł

ok. 100 mb żywopłotu/krzewów - 23 tys. zł


Całkowity koszt projektu: 65 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki