Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Wydział Inwestycji dla Dzielnicy Bemowo - zmiany z 2017-04-19 01:16:19
Powrót do projektu

MAMY podjazd

status: ZgłoszonyTrwa ocena


"MAMY podjazd" pomoże rodzeństwu w wózkach dziecięcych odprowadzić i odebrać przedszkolaków do domu.Rodzice niektórych maluchów dwa razy dziennie muszą wnosić swoją pociechę w wózku po 7 schodkach przy wejściu do przedszkola. Dla nich zaprojektowaliśmy podjazd, który ułatwi dostęp do budynku.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.918368488200949183684882009
szerokość geograficzna: 52.227138906840222271389068402

Dzielnica

Bemowo


Charakter projektu

Lokalny , Bemowo


Lokalizacja projektu

Przedszkole nr. 319, przy ulicy Powstańców Śląskich 14

Istotne informacje o lokalizacji

Oddziały Zamiejscowe Przedszkola 319 zlokalizowane w budynku Liceum przy ul. Anieli Krzywoń 3 działki 76/1; 76/2; z obrębu 61209
Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • przestrzeń publiczna
  • infrastruktura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Przedszkole jest budynkiem użyteczności publicznej, do którego dostęp powinni mieć wszyscy użytkownicy. W budynku oddziałów zamiejscowych uczy się około 75 dzieci w wieku 3-6 lat. Obecnie dostęp do budynku dla rodziców/opiekunów przedszkolaków możliwy jest poprzez schody przed wejściem - bez podjazdu.

Projektowany podjazd poprawi dostępność budynku dla wszystkich użytkowników.Korzyści z takiego podjazdu wpłyną pozytywnie na komunikację między budynkiem głównym przedszkola a budynkiem oddziałów zamiejscowych - dzieci z jednej rodziny często są w różnym wieku, uczą się np. w obu budynkach.

Podjazd oprócz ułatwienia dla rodziców dzieci z przedszkola polepszy dostępność całego budynku, w którym mogą się docelowo odbywać np. wybory, zebrania.


Pełny opis projektu

Inicjatywa powstała na skutek utrudnionego dostępu do budynku oddziałów zamiejscowych przedszkola, w którym uczą się dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Przy wejściu do budynku do pokonania jest 7 schodów, co bardzo utrudnia dostęp rodzicom z maluchami (często przedszkolaki mają rodzeństwo jeszcze niechodzące w wózkach dziecięcych) oraz innym opiekunom z trudnościami w poruszaniu się po schodach, np dziadkom. Pozostawienie wózka przed przedszkolem nie zawsze jest możliwe (np. śpiący w wózku maluch czy dłuższy pobyt w budynku).Obecnie dostęp do budynku dla tych osób możliwy jest tylko od strony głównego wejścia do liceum (po drugiej stronie budynku - wejście wyposażone w pochylnię dla niepełnosprawnych). Ze względu na dużą odległość od wejścia głównego do wejścia dla przedszkolaków i kwestie organizacyjne (różne godziny funkcjonowania placówek, kwestie bezpieczeństwa) korzystanie z tej drogi przez osoby przychodzące do przedszkola jest utrudnione, a podjazd przy wejściu byłby dla nich dużym ułatwieniem.W przyszłości, gdyby były organizowane spotkania, zebrania lub wybory w liceum lub przedszkolu, dzięki podjazdowi dostępność byłaby ułatwiona dla osób w wózkami dziecięcymi, dla osób mających trudności w chodzeniu po schodach.Podjazd będzie zlokalizowany po prawej stronie wejścia (równolegle do schodów). Podjazd o długości 5,4m z kątem nachylenia ok. 18% wykonany będzie z krat tzw. "pomostowych" na podkonstrukcji ze stali ocynkowanej i będzie zabezpieczony z obu stron balustradą ze stali nierdzewnej (jak obecne schody).

Dokładny opis w załącznikach 1,2 i 3.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Podjazd poprawi dostępność części budynku zajmowanej przed oddziały przedszkolne dla wszystkich użytkowników, w tym da osób o specjalnych potrzebach (rodzice z wózkami dziecięcymi, osoby o trudnościach w poruszaniu się po schodach).

Potrzeba budowy podjazdu wyniknęła wynikła z umożliwienia szybszego i dogodniejszego wejścia do budynku, ponieważ wejście dla wózków znajduje się na drugim końcu budynku od strony głównego wejścia do liceum i ze względów organizacyjnych dostęp jest utrudniony dla przedszkola (różne godziny funkcjonowania placówek, kwestie bezpieczeństwa).

Jako mieszkańcy pragniemy zrealizować projekt w ramach budżetu partycypacyjnego, ponieważ wcześniejsze próby jego realizacji w ramach zadań inwestycyjnych Dzielnicy (na wniosek Przedszkola) nie powiodły się.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychProjekt: 3.000 zł Materiały: 15.000 zł Realizacja:15.000 zł(szacunkowy kosztorys inwestorski w załączniku poniżej)kwota brutto


Całkowity koszt projektu: 33 00039 107,00 85

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Standardowe utrzymanie podjazdu (wraz ze schodami, chodnikiem itp) może być zapewnione w ramach bieżącego utrzymania przez pracownika Przedszkola. Konserwacja, remonty - do uwzględnienia w normalnym cyklu, wraz z remontami istniejących schodów wejściowych.rocznie


Całkowity koszt eksploatacji: 500,00 zł

Załączniki

  • PODJAZD PROJEKTOWANY.pdf
  • WEJŚCIE ISTN..jpg
  • WEJŚCIE STAN ISTNIEJĄCY.pdf
  • 1150 kosztorys - Mamy podjazd.pdf