Autor projektu - zmiany z 2017-01-22 19:14:22
Powrót do projektu

Odkrywcy i marzyciele. Warsztaty naukowe i kreatywne dla dzieci

status: Zgłoszony


Organizacja nieodpłatnych warsztatów naukowych i kreatywnych dla dzieci. Warsztaty będą prowadzone przez pracowników uczelni wyższych oraz kompetentnych pasjonatów. Warsztaty będą aktywizowały, rozwijały kreatywność i wyobraźnię oraz pobudzały zainteresowania naukowe najmłodszychdzieci.

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Południe


Lokalizacja projektu

Gocław; Osiedle Iskra, Jantar Orlik, Wilga. Ul. Bora-Komorowskiego, Fieldorfa, Abrahama, Jugosłowiańska.

Istotne informacje o lokalizacjiOsiedla wskazane w projekcie to teren zróżnicowany

Na terenie osiedli wskazanych mieszkają rodziny różniące się pod względem zamożności mieszkańców. Od kilku lat zwiększa się tu liczba mieszkających tu młodych ludzi z dziećmi, dla których okolica ma do zaoferowania niewystarczającą ilość którym można zaproponować szerszą ofertę atrakcji.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańcówZasady korzystania z efektu.

Warsztaty będą przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych dzieci w wieku od 6-12 lat, do wyczerpania limitu miejsc. Warsztaty będą się odbywały ok. 2 razy w miesiącu, na terenie Gocławia, osiedli: Iskra,Jantar Orlik,Wilga, w szkołach podstawowych na terenie Gocławia: Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny, Szkoła Podstawowa nr 185 im. UNICEF. Wstęp nieodpłatny. Daty i godziny zajęć w uzgodnieniu z dyrekcją szkół.


Pełny opis projektu

Projekt będzie polegał na organizacji nieodpłatnych warsztatów naukowych oraz pobudzających kreatywność i wyobraźnie dla dzieci. Warsztaty będą prowadzone przez pracowników uczelni wyższych oraz kompetentnych pasjonatów w formie warsztatów i pokazów aktywizujących dzieci oraz pobudzających ich zainteresowania dzieci różnymi dziedzinami wiedzy. Zajęcia będą miały inna formułę inną organizację niż ta spotykana w szkole. Podczas warsztatów dzieci będą miały możliwość wykonywania doświadczeń, prowadzenia obserwacji, wyciągania wniosków, krytycznego myślenia, zadawania pytań oraz możliwość twórczej ekspresji.

Proponowane warsztaty:

Być jak Picasso - zajęcia kreatywne, plastyczne x5

Być jak bracia Wright - zajęcia dotyczące lotnictwa, aerodynamiki x3

Być jak Rowling - zajęcia pisarskie, kreatywne x3

Być jak Gates - zajęcia z podstaw programowania x5

Być jak da Vinci - zajęcia z robotyki x4

Być jak Hipokrates - zajęcia z anatomii człowieka x2

Być jak Skłodowska-Curie - zajęcia chemiczne x2Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny, Szkoła Podstawowa nr 185 im. UNICEF

Kiedy: W czasie roku szkolnego, jeśli będzie zainteresowanie również w czasie wakacji i ferii.

Liczba spotkań; 24 w grupach ok. 18 osób

Czas trwania spotkań: 60-90 75 min.


Uzasadnienie dla realizacji projektuSpotkania w takiej formie

Warsztaty są atrakcyjne dla dzieci oraz rozwijają zainteresowania dziedzinami nauki, pobudzają kreatywność i ćwiczą wyobraźnię. Są uzupełnieniem podstawowej wiedzy przekazywanej w szkole, w której nie ma możliwości i czasu na prowadzenie form warsztatowych wykorzystujących pełne zaangażowanie dzieci. Organizacja nieodpłatnych zajęć ma przyczynić się do zwiększenia szans edukacyjnych

Atutem organizowanych warsztatów będzie fakt, że będą nieodpłatnie będą mogły korzystać z nich dzieci z rodzin mniej zamożnych czy wielodzietnych, warsztaty mają również atut wyrównywania szans edukacyjnych dzieci.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Organizacja 24 warsztatów w mniejszych grupach (honoraria prowadzących, organizacja, materiały, pomoce,opieka) - 12 000 zł.

Wynajem pomieszczenia na zajęcia po preferencyjnej cenie - 24x35 zł = 840zł.

Zajęcia będą odbywały się od stycznia go grudnia 2018 roku.


Całkowity koszt projektu: 12 840,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki