Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

aarabadzic - zmiany z 2017-02-15 08:53:15
Powrót do projektu

Multimedialna szkoła angielskiego on-line dla mieszkańców Bielan

status: Zgłoszony Umożliwienie


Projekt zakłada umożliwienie nieodpłatnej nauki języka angielskiego wszystkim zainteresowanym mieszkańcom Bielan poprzez lekcje . Mieszkańcy będą mogli korzystać z lekcji on-line oraz multimedialnej aplikacji na smartfony do nauki słówek.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9479075670242394794511795044
szerokość geograficzna: 52.276665691610624276140534098325

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Obszar Dzielnicy dzielnicy Bielany

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • pomoc społeczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • studenci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt jest dedykowany wszystkim mieszkańcom Bielan zainteresowanym nauką języka angielskiego, a szczególnie tym, którzy z różnych powodów mają utrudniony dostęp do klasycznej oferty językowej. Będą oni mogli korzystać z lekcji on-line oraz multimedialnej aplikacji. Dostęp do obu platform dystrybuowany będzie w formie jednorazowych kodów, za pośrednictwem jednostek podległych Urzędowi Dzielnicy Bielany. Wystarczy, że chętni zgłoszą się do najbliższej jednostki, gdzie będą mogli otrzymać kod dostępu.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada zagwarantowanie mieszkańcom Bielan możliwości darmowej nauki języka angielskiego dzięki udziałowi w darmowych lekcjach języka angielskiego prowadzonych przez profesjonalnych lektorów. Lekcje będą odbywać się w formie webinarium internetowego. Zajęcia będą prowadzone na czterech poziomach: podstawowym, średnio zaawansowanym niższym, średnio zaawansowanym wyższym i zaawansowanym.

Każdy z poziomów obejmie 50 lekcji (w sumie w ciągu roku odbędzie się 200 lekcji). Każda lekcja trwać będzie ok. 45 minut. Z uwagi na charakter lekcji, liczba słuchaczy jest co do zasady nieograniczona.Najbardziej pracochłonną częścią nauki języka jest przyswojenie i utrzymanie w pamięci odpowiedniego słownictwa, do czego niezbędna jest odpowiednia metoda, dlatego wraz z pakietem lekcji z lektorem, mieszkańcy otrzymają dostęp do multimedialnej aplikacji, dzięki której w efektywny sposób można uczyć się słownictwa.Wymagania dotyczące oprogramowania to:

a.Interfejs w języku polskim.

b.Zamieszczone materiały dostosowane do materiałów lekcji online. Słownictwo zgodne z tematem zajęć, które odbyły się danego dnia oraz słownictwo i wyrażenia na następną lekcję.

c.Możliwość tworzenia własnych multimedialnych materiałów, w tym automatyczne generowanie plików audio (słowa / zwroty / zdania) przez słuchaczy i dzielenie się nimi w grupach.

d.Aplikacja dostępna na telefonach komórkowych (minimum na platformach Android oraz iOS) oraz przez stronę www.

e.Nauka metodą multimedialnych fiszek - wyposażonych w nagrania wymowy oraz przykłady.

f.Inteligentny system powtórek (materiał jest powtarzany w optymalnych odstępach).

g.Możliwość podziału słuchaczy na grupy.

h.Możliwość podglądu i weryfikacji stopnia opanowania materiału przez grupę oraz przez nauczyciela.

i.Atutem będzie możliwość dostępu do multimedialnych baz nauki w innych językach (w tym niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski, norweski) - dla tych, którzy preferują naukę innych języków.Dostęp do lekcji, nagrań oraz aplikacji będzie dystrybuowany za pośrednictwem kodów aktywacyjnych, które będą do odebrania w jednostkach podległych Urzędowi Dzielnicy Bielany.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Nie każdy może pozwolić sobie na naukę języka w szkole językowej, zakup materiałów czy korzystanie z korepetycji. Mieszkańcy Bielan, a w szczególności osoby zagrożone wykluczeniem, odnieśliby ogromną korzyść z realizacji projektu, uzyskując możliwość zdobycia umiejętności, którą można wykorzystać w wielu sferach życia.

Wybrana metodologia umożliwia naukę bez wychodzenia z domu. Jest to szczególnie istotne dla osób z różnych względów ograniczonych ruchowo, matek wychowujących dzieci lub osób opiekujących się starszymi. Projekt umożliwia wszystkim, a w szczególności długotrwale przebywającym bez pracy, na zdobywanie nowych umiejętności, co zwiększa ich szanse powrotu na rynek pracy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych-

Lekcje w formie webinarium na poziomie podstawowym:

200 zł x 50 lekcji = 10 000,00 10000 -Lekcje na poziomie średnio zaawansowanym niższym:

200 zł x 50 lekcji = 10 000,00 10000 -Lekcje na poziomie średnio zaawansowanym wyższym:

200 zł x 50 lekcji = 10 000,00 10000 -Lekcje na poziomie zaawansowanym:

200 zł x 50 lekcji = 10 000,00 10000Szacowany koszt jednej lekcji uwzględnia wynagrodzenie lektora oraz zryczałtowane koszty przeprowadzenia transmisji (koszt obsługi platformy/utrzymania platformy / utrzymania symetrycznego łącza o wysokiej przepustowości). -Zakup licencji do aplikacji dla nielimitowanej liczby użytkowników w obrębie Dzielnicy - .

29 000 ,00 -Dystrybucja kodów dostępu - 3 000,00

3000 -Druk materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki) w celu poinformowania mieszkańców o możliwości skorzystania z projektu - 1 000,00 .

1000SUMA: 73 000 ,00


Całkowity koszt projektu: 73 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki