Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Autor projektu - zmiany z 2017-03-21 15:10:21
Powrót do projektu

Multimedialna szkoła angielskiego on-line dla mieszkańców Bielan

25 bezpłatnych lekcji angielskiego dla mieszkańców dzielnicy Bielany + dostęp do aplikacji rozbudowującej słownictwo

status: Zgłoszony Umożliwienie


Projekt zakłada umożliwienie nieodpłatnej nauki języka angielskiego wszystkim zainteresowanym mieszkańcom Bielandzielnicy Bielany. Mieszkańcy będą mogli korzystać z lekcji on-line oraz multimedialnej aplikacji na smartfony do nauki słówek.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9479451179504
szerokość geograficzna: 52.2761405340983

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Dzielnica Bielany

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • pomoc społeczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • studenci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt jest dedykowany wszystkim mieszkańcom Bielan dzielnicy Bielany zainteresowanym nauką języka angielskiego, a szczególnie tym, którzy z różnych powodów mają utrudniony dostęp do klasycznej oferty językowej. Będą oni mogli korzystać z skorzystać z lekcji z udziałem lektora na żywo i uzyskają dostęp do lekcji on-line oraz multimedialnej aplikacji . Dostęp do obu platform dystrybuowany będzie w formie jednorazowych kodów, za pośrednictwem jednostek podległych Urzędowi Dzielnicy Bielany. Wystarczy, że chętni zgłoszą się do najbliższej jednostki, gdzie będą mogli otrzymać kod dostępu.z materiałami z lekcji.Z uwagi na naturę poszczególnych form uczestnictwa, zachodzą następujące ograniczenia w liczbie możliwych uczestników dla każdego poziomu.

- udział w lekcjach na żywo w pomieszczeniu udostępnionym przez Dzielnicę - 20 osób

- udział w internetowych transmisjach na żywo z lekcji - 100 osób

- dostęp do materiałów z lekcji oraz aplikacja - 500 osób


Pełny opis projektu

Projekt zakłada zagwarantowanie mieszkańcom Bielan dzielnicy Bielany możliwości darmowej nauki języka angielskiego dzięki udziałowi w darmowych lekcjach języka angielskiego prowadzonych przez profesjonalnych lektorów. Lekcje będą odbywać się na żywo oraz w formie webinarium internetowego. Zajęcia będą prowadzone na czterech poziomach: podstawowym, średnio zaawansowanym niższym, średnio zaawansowanym wyższym i zaawansowanym.Przed przystąpieniem do zajęć każdy chętny weźmie udział w teście kompetencji językowych przez internet i na podstawie wyników zakwalifikowany do odpowiedniego poziomu. Podobny test zostanie wykonany na koniec projektu.Każdy z poziomów obejmie 50 25 lekcji (w sumie w ciągu roku odbędzie się 200 100 lekcji).Lekcje będą się odbywać w udostępnionej przez Urząd Dzielnicy lokalizacji i będzie dostępna w formie na żywo dla 20 osób. Konkretna lokalizacja zostanie wyznaczona przez jednostkę weryfikującą projekt, w miarę możliwości lokalowych, po konsultacji z autorem projektu.Każda lekcja trwać będzie ok. 45 minut . Z uwagi na charakter lekcji, liczba słuchaczy jest co do zasady nieograniczona.i będzie transmitowana przez Internet jako webinarium. Aby zapewnić możliwość aktywnego udziału w lekcji osobom, tj. zadawania pytań na czacie, liczba słuchaczy (interaktywnych) obecnych na webinarium będzie ograniczona do 100 osób. Technicznie zostanie to rozwiązane w ten sposób, że ten kto pojawi się wcześniej będzie miał pierwszeństwo. Pozostałe osoby będą mogły odsłuchać lekcje po jej opublikowaniu.Najbardziej pracochłonną częścią nauki języka jest przyswojenie i utrzymanie w pamięci odpowiedniego słownictwa, do czego niezbędna jest odpowiednia metoda, dlatego wraz z pakietem lekcji z lektorem, mieszkańcy otrzymają dostęp do multimedialnej aplikacji, dzięki której w efektywny sposób można uczyć się słownictwa. Wymagania dotyczące oprogramowania to: a.Interfejs w języku polskim. b.Zamieszczone materiały dostosowane do materiałów lekcji online. Słownictwo zgodne z tematem zajęć, które odbyły się danego dnia oraz słownictwo i wyrażenia na następną lekcję. c.Możliwość tworzenia własnych multimedialnych materiałów, w tym automatyczne generowanie plików audio (słowa / zwroty / zdania) przez słuchaczy i dzielenie się nimi w grupach. d.Aplikacja dostępna na telefonach komórkowych (minimum na platformach Android oraz iOS) oraz przez stronę www. e.Nauka metodą multimedialnych fiszek - wyposażonych w nagrania wymowy oraz przykłady. f. Inteligentny system powtórek (materiał jest powtarzany w optymalnych odstępach). g.Możliwość podziału słuchaczy na grupy. h. Możliwość podglądu i weryfikacji stopnia opanowania materiału przez grupę oraz przez nauczyciela. i. Atutem będzie możliwość dostępu do multimedialnych baz nauki w innych językach (w tym niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski, norweski) - dla tych, którzy preferują naukę innych języków. Zawartość kursów w aplikacji będzie korelowała z tematyką lekcji. Postępy w nauce będą monitorowane i poziom odpowiednio dostosowywany.Wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne dotyczące oprogramowania zostały zapisane w załączniku do projektu.Dostęp do lekcji, nagrań oraz licencji do aplikacji będzie dystrybuowany za pośrednictwem kodów aktywacyjnych, które będą do odebrania w jednostkach podległych Urzędowi Dzielnicy Bielany.Ze względu na ograniczenia formularza, dalsze szczegóły realizacji projektu znajdują się w załączniku.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Nie każdy może pozwolić sobie na naukę języka w szkole językowej, zakup materiałów czy korzystanie z korepetycji. Mieszkańcy Bielan, a w szczególności osoby zagrożone wykluczeniem, dzielnicy Bielany odnieśliby ogromną korzyść z realizacji projektu, uzyskując możliwość zdobycia umiejętności, którą można wykorzystać w wielu sferach życia.Celem projektu jest dotarcie do jak największej liczby odbiorców. Jest to możliwe, dzięki Wybrana metodologia umożliwia naukę bez wychodzenia z domu. Jest to szczególnie istotne dla osób z różnych względów ograniczonych ruchowo, matek wychowujących dzieci lub osób opiekujących się starszymi. Projekt umożliwia wszystkim, a w szczególności długotrwale przebywającym bez pracyzatrudnienia, na zdobywanie nowych umiejętności, co zwiększa ich szanse powrotu na rynek pracy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych-

Lekcje w formie webinarium na poziomie podstawowym: 200,00 zł x 50 lekcji = 10 000,00 zł - Lekcje na poziomie średnio zaawansowanym niższym: 200,00 zł x 50 lekcji = 10 000,00 zł - Lekcje na poziomie średnio zaawansowanym wyższym: 200,00 zł x 50 lekcji = 10 000,00 zł - Lekcje na poziomie zaawansowanym: 200,00 zł x 50 lekcji = 10 000,00 zł - 4 poziomach:

400 zł Bielany 25 lekcji Bielany 4 poziomy= 40000 złSzacowany koszt jednej lekcji uwzględnia:

- wynagrodzenie lektora oraz moderatora,

- zryczałtowany koszt przygotowania lekcji

- koszt przygotowania materiałów merytorycznych do aplikacji- zryczałtowane koszty przeprowadzenia transmisji (koszt obsługi platformy / utrzymania symetrycznego łącza o wysokiej przepustowości). - Zakup licencji do aplikacji dla nielimitowanej liczby użytkowników w obrębie Dzielnicy - 29 000,00 zł - Dystrybucja kodów dostępu - 3000,00 zł - w tym m.in.: obsługi plaftormy, wynagrodzenia pracownika technicznego, łącza internetowego)

- archiwizacja nagrania przez cały czas projektu.Szacowany zakup licencji do korzystania z systemu dla 2000 użytkowników w obrębie Dzielnicy.

40 000 zł

Licencje będą zakupione w modelu SaaS, dlatego wszystkie koszty takie jak hosting, zakup domen, utrzymanie aplikacji, pomoc techniczna, a także publikacja i utrzymanie aplikacji mobilnych są zapewnione. W szacowanej cenie licencji do korzystania z systemu ujęte są wszystkie koszty towarzyszące m. in.:

- przeprowadzenie testu wstępnego (automatycznego),

- przeprowadzenie testu końcowego (automatycznego),

- archiwizacja nagrania przez cały czas projektu,

- ujednolicone logowanie,

- przygotowanie i wydruk kodów dostępu do aplikacji.Druk materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki) w celu poinformowania mieszkańców o możliwości skorzystania z projektu - 1000,00 .

2000SUMA: 73 82 000 ,00


Całkowity koszt projektu: 73 82 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki