Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

slacek - zmiany z 2017-04-12 18:14:12
Powrót do projektu
100 bezpłatnych lekcji

Bezpłatne lekcje języka angielskiego dla mieszkańców Bielan + oraz dostęp do aplikacji rozbudowującej słownictwo

status: Zgłoszony


Projekt zakłada umożliwienie nieodpłatnej nauki języka angielskiego wszystkim zainteresowanym mieszkańcom dzielnicy Bielany. Mieszkańcy będą mogli korzystać z lekcji on-line oraz multimedialnej aplikacji na smartfony do nauki słówekDzielnicy Bielany w formie lekcji stacjonarnych oraz transmisji online z lekcji (webinarium) wraz z dostępem do aplikacji rozbudowującej słownictwo.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9479451179504
szerokość geograficzna: 52.2761405340983

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Dzielnica Bielany

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • pomoc społeczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • studenci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt jest dedykowany wszystkim mieszkańcom dzielnicy Dzielnicy Bielany zainteresowanym nauką języka angielskiego, a szczególnie tym, którzy z różnych powodów mają utrudniony dostęp do klasycznej oferty językowej. Będą oni mogli skorzystać z lekcji z udziałem lektora na żywo i uzyskają dostęp do lekcji on-line oraz multimedialnej aplikacji z materiałami z lekcji. Z uwagi na naturę poszczególnych form uczestnictwa, zachodzą następujące ograniczenia w liczbie możliwych uczestników dla każdego poziomu. - udział w lekcjach na żywo w pomieszczeniu udostępnionym przez Dzielnicę - 20 osób - udział w internetowych transmisjach na żywo z lekcji - 100 osób - dostęp do materiałów z lekcji oraz aplikacja - 500 osóbZa dystrybucję i promocję informacji o zajęciach wśród mieszkańców Bielan za pomocą dostępnych narzędzi w postaci plakatów, ulotek, informacji w prasie, Internecie etc., a także za rekrutację osób na zajęcia będzie odpowiedzialny wykonawca.Zajęcia będą odbywały się w wynajętej sali, która umożliwi spełnienie warunków technicznych do przeprowadzenia transmisji online (kwestia zapewnienia transmisji online lezy po stronie wykonawcy).


Pełny opis projektu

- Projekt zakłada zagwarantowanie mieszkańcom Dzielnicy Bielany możliwości darmowej nauki języka angielskiego dzięki udziałowi w darmowych lekcjach języka angielskiego prowadzonych przez profesjonalnych lektorów. Lekcje będą odbywać się na żywo oraz w formie webinarium internetowego. Zajęcia będą prowadzone na czterech poziomach: podstawowym, średnio zaawansowanym niższym, średnio zaawansowanym wyższym i zaawansowanym. Przed przystąpieniem do zajęć każdy chętny weźmie udział w teście kompetencji językowych przez internet i na podstawie wyników zakwalifikowany do odpowiedniego poziomu. Podobny test zostanie wykonany na koniec projektu. Każdy z poziomów obejmie 25 lekcji (w sumie w ciągu roku odbędzie się 100 lekcji). Lekcje będą się odbywać w udostępnionej przez Urząd Dzielnicy lokalizacji i będzie dostępna w formie na żywo dla 20 osób. Konkretna lokalizacja zostanie wyznaczona przez jednostkę weryfikującą projekt, w miarę możliwości lokalowych, po konsultacji z autorem projektu. Każda lekcja trwać będzie ok. 45 minut i będzie transmitowana przez Internet jako webinarium. Aby zapewnić możliwość aktywnego udziału w lekcji osobom, tj. zadawania pytań na czacie, liczba słuchaczy (interaktywnych) obecnych na webinarium będzie ograniczona do 100 osób. Technicznie zostanie to rozwiązane w ten sposób, że ten kto pojawi się wcześniej będzie miał pierwszeństwo. Pozostałe osoby będą mogły odsłuchać lekcje po jej opublikowaniu. Najbardziej pracochłonną częścią nauki języka jest przyswojenie i utrzymanie w pamięci odpowiedniego słownictwa, do czego niezbędna jest odpowiednia metoda, dlatego wraz z pakietem lekcji z lektorem, mieszkańcy otrzymają dostęp do multimedialnej aplikacji, dzięki której w efektywny sposób można uczyć się słownictwa. Zawartość kursów w aplikacji będzie korelowała z tematyką lekcji. Postępy w nauce będą monitorowane i poziom odpowiednio dostosowywany. Wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne dotyczące oprogramowania zostały zapisane w załączniku do projektu. Dostęp do lekcji, nagrań oraz licencji do aplikacji będzie dystrybuowany za pośrednictwem kodów aktywacyjnych. Ze względu na ograniczenia formularza, dalsze szczegóły realizacji projektu znajdują się w załączniku

- 4 edycje na 4 różnych poziomach (np. na poziomach odpowiadających klasyfikacjom A1, B1, B2 lub C1 - w zależności od zaistniałych potrzeb, zakłada się też możliwość stworzenia dwóch lub trzech grup na identycznych poziomach).

- Lekcje mają odbywać się 4 razy w miesiącu w okresie od marca do czerwca i od września do grudnia (w grudniu 2 lekcje), po 60 minut - edycja jednego poziomu to 30 lekcji.

- W każdej edycji stacjonarnie może wziąć udział maksymalnie 20 osób, a minimalnie, aby zajęcia zostały uruchomione - 14 osób.

- Transmisje z lekcji (webinarium) są przeprowadzane online, przy czym uczestnicy mają możliwość zgłaszania pytań online. Liczba uczestników online nie może przekroczyć liczby 80 osób - ich minimalna liczba to 50 osób.Dodatkowo lekcje po ich transmisji są dostępne do obejrzenia w Internecie na stronie internetowej wykonawcy, jak również do aplikacji komputerowej rozbudowującej słownictwo w liczbie łącznej 400 licencji o długości 12 miesięcy. Dostęp do aplikacji otrzymują wszyscy uczestnicy zajęć stacjonarnych w liczbie 80 osób, a dodatkowo 320 uczestników zajęć online. Aplikacja do nauki słownictwa może zawierać dostęp do nauki również innych języków w liczbie minimum trzech i być dostępna na urządzenia mobilne.Wykonawca będzie przeprowadzał obligatoryjne testy kompetencyjne, które zakwalifikują ich do poszczególnych grup. Zajęcia będą kończyły się egzaminem wewnętrznym, który będzie wieńczył certyfikat ukończenia kursu.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Nie każdy może pozwolić sobie na naukę języka w szkole językowej, zakup materiałów czy korzystanie z korepetycji. Mieszkańcy dzielnicy Bielany odnieśliby ogromną korzyść z realizacji projektu, uzyskując możliwość zdobycia umiejętności, którą można wykorzystać w wielu sferach życia.Celem projektu jest dotarcie do jak największej liczby odbiorców. Jest to możliwe, dzięki Wybrana metodologia Opisana metoda umożliwia naukę bez wychodzenia z domu. Jest to szczególnie istotne dla osób z różnych względów ograniczonych ruchowo, matek wychowujących dzieci lub osób opiekujących się starszymi. Projekt umożliwia wszystkim, a w szczególności długotrwale przebywającym bez zatrudnienia, na zdobywanie nowych umiejętności, co zwiększa ich szanse powrotu na rynek pracy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Lekcje w formie webinarium na 4 poziomach:

400 zł x 25 lekcji x 4 poziomy= 40000 złSzacowany koszt jednej lekcji uwzględnia:

- wynagrodzenie lektora oraz moderatora,

- zryczałtowany koszt przygotowania lekcji

- koszt przygotowania materiałów merytorycznych do aplikacji- zryczałtowane koszty przeprowadzenia transmisji (w tym m.in.: obsługi plaftormy, wynagrodzenia pracownika technicznego, łącza internetowego)

- archiwizacja nagrania przez cały czas projektu.Szacowany zakup licencji do korzystania z systemu dla 2000 użytkowników w obrębie Dzielnicy .- 40 000,00Licencje będą zakupione w modelu SaaS, dlatego wszystkie koszty takie jak hosting, zakup domen, utrzymanie aplikacji, pomoc techniczna, a także publikacja i utrzymanie aplikacji mobilnych są zapewnione. W szacowanej cenie licencji do korzystania z systemu ujęte są wszystkie koszty towarzyszące m. in.:

- przeprowadzenie testu wstępnego (automatycznego),

- przeprowadzenie testu końcowego (automatycznego),

- archiwizacja nagrania przez cały czas projektu,

- ujednolicone logowanie,

- przygotowanie i wydruk kodów dostępu do aplikacji.Druk materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki) w celu poinformowania mieszkańców o możliwości skorzystania z projektu. 2000

2 000,00SUMA: 82 000,00


Całkowity koszt projektu: 82 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • Załącznik do projektu - wyjaśnienia i doprecyzowania w formie pytań i odpowiedzi.pdf