Autor projektu - zmiany z 2017-03-20 18:03:20
Powrót do projektu
Zdjęcia do dokumentów za darmo

Bezpłatne zdjęcia dokumentowe i pamiątkowe w Urzędzie Dzielnicy Praga-Północ

status: Zgłoszony


Projekt zakłada zakup przez miasto fotokabiny - urządzenia samoobsługowego do robienia zdjęć. Umożliwi ona wykonywanie zdjęć do dokumentów i umieszczenie jej oraz zdjęć pamiątkowych (między innymi foto pocztówek promujących miejsca, postacie lub wydarzenia związane z Dzielnicą). Fotokabina byłaby umieszczona w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Północ przy ulicy Ks. Ignacego Kłopotowskiego 15. Pozwoliłoby to mieszkańcom na zrobienie profesjonalnego zdjęcia za darmo, bez konieczności opuszczania budynku Urzędu.

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Północ


Lokalizacja projektu

Ks. Ignacego Kłopotowskiego 15

Istotne informacje o lokalizacji

Urząd Dzielnicy Praga-Północ


Klasyfikacja projektuużyteczność

  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • wszyscy interesanci urzędu

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Fotokabina będzie dostępna dla wszystkich interesantów mieszkańców w godzinach funkcjonowania Urzędu Dzielnicy Praga-Północ w godzinach jego funkcjonowania. Każdy interesant będzie mógł wykonać zdjęcie za darmo.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada zakup przez miasto fotokabiny - urządzenia samoobsługowego do robienia zdjęć do dokumentów oraz zdjęć pamiątkowych i umieszczenie jej w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Północ przy ulicy Ks. Ignacego Kłopotowskiego 15. Pozwoliłoby to mieszkańcom na zrobienie profesjonalnego zdjęcia za darmo, bez konieczności opuszczania budynku Urzędu.

Fotokabina zakupiona przez miasto umożliwi zarówno otrzymanie wydruku zdjęcia, jak i jego cyfrowej wersji (fotokabina będzie podłączona do internetu i zdjęcia będą możliwe do pobrania bezpośrednio do systemu wydającego dokumenty).

W fotokabinie byłaby możliwość zrobienia również zdjęcia pamiątkowego z widokiem dzielnicy w tle.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Mieszkańcy dzielnicy Praga-Północ, którzy wymieniają lub wyrabiają dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy wraz w wnioskiem muszą załączyć biometryczne zdjęcie w formie papierowej. Zrobienie takiego zdjęcia u fotografa jest stosunkowo drogie - ok. 25 zł. Dużym ułatwieniem dla mieszkańców byłoby umożliwienie wykonania profesjonalnego zdjęcia w Urzędzie Dzielnicy Praga-Północ za darmo. Realizacja projektu umożliwi sprawniejszą obsługę interesantów w Urzędzie.Fotokabina miałaby możliwość wykonania pamiątkowych pocztówek, z osobą korzystająca z fotokabiny na tle ilustracji przedstawiających ważne dla społeczności dzielnicy Praga-Północ miejsca, wydarzenia lub postacie. Fotokabina byłaby elementem ochrony dziedzictwa kulturowego poprzez utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zakup fotokabiny: 44 000 PLN

Personalizacja fotokabiny: 6 000 PLN - projekt i przygotowanie odpowiedniego oklejenia zewnętrznych ścian fotokabiny (2500), oraz przygotowanie projektu 15 unikalnych pocztówek z Dzielnicy Praga-Północ.

Transport i montaż fotokabiny: 2 900 PLN Zakup fotokabiny: 39 3 000 PLN

Serwis i materiały eksploatacyjne: 12 000 PLN Suma: 53 900 10 000 PLN (ze względu na procedury przetargowe założone, że fotokabina będzie dostępna od marca 2018 roku stąd zmniejszone koszty niż w latach następnych kiedy będzie działać 12 miesięcy).

Suma: 63 000 PLN


Całkowity koszt projektu: 53 90063 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Serwis i materiały eksploatacyjne: 12000 PLN


Całkowity koszt eksploatacji: 12 000,00 zł

Załączniki