Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Autor projektu - zmiany z 2017-03-06 13:04:06
Powrót do projektu

Mokotowska akademia młodego przyrodnika.

status: Zgłoszony


Projekt zakłada przeprowadzenie 4 zajęć plenerowych dla 6 grup 25-osobowych dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych w scenerii przyrodniczych terenów Mokotowa (Wisła, Jeziorko CzerniakowskiePark Promenada, Park Morskie Oko, Park Sielecki). Projekt ma za zadanie przybliżyć dzieciom walory przyrodnicze miasta, a także zaznajomić z zagadnieniami ich wykorzystania i ochrony.

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Dolny Mokotów , w szczególności - przyrodnicze obszary Sielc , Czerniakowa, Siekierek (obszary według MSI)

Istotne informacje o lokalizacji

Dolny Mokotów , - w szczególności obszary Sielc, Czerniakowa, Siekierek (obszary według MSI)Park Promenada, Park Morskie Oko, Park Sielecki


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

W każdym z plenerów przyrodniczych udział wezmą 2 grupy uczestników indywidualnych oraz 4 zorganizowane grupy dzieci przedszkolnych z Przedszkola nr 391 w Warszawie. Wszyscy chętni będą mieli możliwość zapisu na każde z zajęć droga mailową do wyczerpania limitu 25 miejsc w naborze otwartym. Szczegóły zostaną ogłoszone na plakatach i stronie FB projektu. (Dzieci powinny pozostawać pod stałą opieką dorosłych.) Zajęcia odbywać się będą w miejscach publicznych dzielnicy Mokotów zarówno w godzinach przedpołudniowych, jak i popołudniowych (również w weekend) tak, aby wszyscy zainteresowani mogli dobrać termin odpowiadający ich harmonogramowi dnia.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada cykl 4 plenerów przyrodniczych na terenie Dolnego Mokotowa (Sielc) przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Każdy plener zorganizowany zostanie dla 6 grup po 25 osób – w tym 4 grupy zorganizowane z przedszkola nr 391 przy ul Czerniakowskiej 20A oraz 2 grupy otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Zajęcia będą odbywały się w przestrzeni publicznej w okresie wiosny i jesieni 2018, będą trwać ok 2h każdy.

Uczestnicy zajęć będą samodzielnie wykonywać doświadczania (m.in. pomiar zanieczyszczenia powietrza i jakości wody, odkrywka glebowa, zanieczyszczenia gleby), dokonywać obserwacji przyrodniczych z wykorzystaniem prostych narzędzi obserwacyjnych (m.in. lupa, lornetka) i przedmiotów codziennego użytku (m.in. sznurek, taśma, art. spożywcze, plastyczne). , Umożliwi to wykorzystanie pomysłów w czasie późniejszych rodzinnych spacerów.Zajęcia zakończą się zabawą plenerową wykonaną przez same dzieci z wykorzystaniem zebranych elementów przyrodniczych (m.in. ścieżka bosych stóp, naturalna orkiestra, przyrodnicze obrazy, wzory przyrody)Tematy zajęć koncentrować się będą wokół 4 zagadnień przyrodniczych:

- Woda – Co pływa w rzece w środku miasta

- Powietrze - Smog czy smok – czym oddychamy

- Zwierzęta i rośliny– Ptaki, ssaki i….robaki - gdzie kto mieszka.

- Ziemia – Jak nie utonąć w śmieciachProjekt zakłada ponadto następujące formy promocji :

- kolportaż plakatów w przedszkolach, szkołach podstawowych, miejscach użyteczności publicznej

- umieszczenie informacji na stronie internetowej oraz FB Urzędu Dzielnicy Mokotów oraz FB projektu


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Celem projektu jest zaznajomienie najmłodszych mieszkańców z walorami przyrodniczymi Mokotowa i z problemami i specyfiką przyrodniczą miasta. Dzieci poznają przy okazji praktyczne sposoby, w jaki same mogą chronić przyrodę i dbać o nią, a także jak ją samodzielnie poznawać wykorzystując proste narzędzia i przedmioty.

Forma zajęć plenerowych, podczas których dzieci samodzielnie wykonają szereg doświadczeń i obserwacji zachęci je do dalszych samodzielnych eksperymentów i rozbudzi chęć zdobywania wiedzy o środowisku. Ponadto będzie promować aktywne sposoby spędzenie czasu w gronie rodzinnym.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt prowadzącego: 4800 zł

• 200 zł/2h zajęć * 4 zajęcia* 6 grup = 4800 złMateriały dydaktyczne wykorzystywane w trakcie doświadczeń i obserwacji: 4800

• 200 zł/zajęcia *4zajęcia*6 grup =4800 złPromocja: 1150 zł

• Projekt i skład plakatu - 500 zł

• Wydruk 100 plakatów format A2 - 500 zł

• Dystrybucja plakatów – 10h*15 zł/h - 150 zł


Całkowity koszt projektu: 10 750,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki