Autor projektu - zmiany z 2017-03-20 21:09:20
Powrót do projektu

Pingpong na Latawcu

status: Zgłoszony


Projekt zakłada postawienie stołu do pingponga dla mieszkańców osiedla Latawiec i całej MDM na terenie obecnego boiska przy ul. Natolińskiej.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0196191072464
szerokość geograficzna: 52.220899250236432208992502364

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

Natolińska

Istotne informacje o lokalizacji

Teren obecnego boiska przy ul. Natolińskiej (stół powinien być odsunięty od obecnych koszy do gry w koszykówkę lub ustawiony pomiędzy tymi koszami, tak by nie przeszkadzał grającym w kosza).


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

będzie on ogólnodostępny dla wszystkich chętnych z uwzględnieniem zasad współżycia społecznego (np. przestrzeganie ciszy nocnej).


Pełny opis projektu

Projekt ma na celu tymczasowe zagospodarowanie terenu istniejącego boiska przy ul. Natolińskiej. Projekt z poprzedniej edycji (1311 - Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji w Latawcu) nie otrzymał wystarczającej liczby głosów. Dlatego - przynajmniej do czasu docelowego zagospodarowania terenu boiska pokrytego asfaltem, z czterema koszami do gry w kosza oraz ze starą bramką - warto przywrócić zlikwidowany kilka lat temu stół do gry w pingponga. Projekt zakłada również montaż ewentualnej ławki, przydatnej do położenia rzeczy osobistych.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na terenie Latawca, MDM oraz najbliższej okolicy brakuje ogólnodostępnych stołów do gry w pingponga. Przy ul. Natolińskiej znajduje się duży nieużywany miejski teren - asfaltowe boisko służące niektórym mieszkańcom do wyprowadzania psów. Warto zatem sprawić by ten teren był używany zgodnie z przeznaczeniem - do uprawiania sportu i rekreacji.

Jest to jednorazowa, niekosztowna inwestycja, która poprawiłaby nie tylko jakość życia wszystkich grup okolicznych mieszkańców, ale wpłynęłaby także na lepszą integrację społeczności lokalnej.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

stół do pingponga - 3 000 zł brutto montaż stołu - 1 z montażem - 6 000 zł brutto


Całkowity koszt projektu: 4 6 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki